Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat blaast 70 kaarsjes uit

De Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat viert op 31 oktober haar 70- jarige bestaan.

Op 2 oktober 1947 werd op initiatief  an oud-verzetsman Pater Bakker in Nijmegen de Vereniging van Seminarie- en Kloosterbibliotheken (VSKB) opgericht. De VSKB wilde de samenwerking bevorderen tussen de bibliothecarissen van seminaries en kloosters. In 1953 telde de vereniging 101 leden. Zij organiseerde vakcursussen, beheerde een – later ook internationale – bestelcentrale om voor de leden zo goedkoop mogelijk buitenlandse boeken aan te schaffen en organiseerde een systeem voor  het delen van titelbeschrijvingen.

In 1974 werd de VSKB opengesteld voor niet-katholieken en omgevormd tot de Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat (VThB). Het doel van de vereniging, de “behartiging van de belangen van het theologisch en godsdienstwetenschappelijk bibliotheekwezen en het kerkelijk boekenbezit door middel van samenwerking, zowel nationaal als internationaal”, is nu nog even actueel al bij haar oprichting. Inmiddels is de VThB een belangrijk knooppunt van vakbibliotheken van universiteiten, theologische opleidingen, seminaries en specialistische studiecentra. Een apart onderdeel daarvan is de Werkgroep Abdijbibliotheken (WAB), waarin de klooster- en abdijbibliotheken zich verenigd hebben.

De VThB is op Europees niveau actief in de European Theological Libraries (BETh), een collectief van  Europese zusterverenigingen. Deze vereniging komt jaarlijks bijeen om actuele ontwikkelingen zoals copyright, open access, en digitalisering van religieus erfgoed  onder de loep te nemen.

Haar zeventigjarig bestaan viert de VThB op de plaats van haar ontstaan, Nijmegen, met lezingen over Pater Bakkers, de geschiedenis van de protestantse en katholieke bibliotheken en hun relatie met de theologie en de theologische opleidingen waarmee ze verbonden waren. Oud-leden van de vereniging en belangstellenden zijn van harte welkom. Meer informatie over het programma, de VThB en een aanmeldingsformulier zijn te vinden op www.vthb.nl.

Beeld: Stilleven met bijbel, Nuenen, oktober 1885, Vincent van Gogh (© Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting))

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *