Hoogleraar Digital security Bart Jacobs nummer 1 in Cybersecurity top 50

Bart Jacobs, hoogleraar Digital security aan de Radboud Universiteit, staat op nummer 1 in de Cybersecurity top 50 van Follow the Money. Volgens het journalistieke platform is Jacobs de meest invloedrijke persoon in het Nederlandse publieke debat over cybersecurity.

‘Ik had wel een vermoeden dat ik in de top 5 zou zitten,’ vertelt Bart Jacobs aan Follow the Money. ‘Ik bemoei me al jaren met de grote onderwerpen. Pinpassen die je kon kraken, stemmachines die niet deugden, een lekke OV-chipkaart, gehackte autosleutels, maar ook de hele discussie rond Snowden. De media weten me al sinds begin deze eeuw te vinden.’

‘Journalisten die me vijftien jaar geleden belden, waren onwetend, naïef eigenlijk. Dat gold voor de hele maatschappij: er was toen nog een groot vertrouwen in digitale ontwikkeling. Het heeft bijvoorbeeld heel lang geduurd voor men overtuigd raakte dat je stemcomputers kon manipuleren. Dat is nu wel anders: kijk maar naar wie er in het Witte Huis zit en hoe hij daar is beland! Politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven weten tegenwoordig wel degelijk dat computersecurity en privacy issues je plannen kunnen maken en breken.’

Niettemin blijven de investeringen achter, meent Jacobs: ‘Ik val niet echt om van het bedrag dat het kabinet vrijmaakt, waarbij er van die 26 miljoen ook nog eens geen cent naar onderwijs en onderzoek gaat! Het blijft bij defensie, politie en inlichtingendiensten. Duitsland en Engeland investeren veel meer, nadrukkelijk ook in kennis. Ik merk het in mijn academische omgeving dat mensen uitnodigingen krijgen om in die landen te komen werken. Dat is voor Nederland echt een probleem, zeker op de langere termijn.’

Wat soms lastig is, is om het brede publiek echt goed te informeren over wat er speelt op het gebied van cybersecurity, vindt Jacobs: ‘Het gaat om een dieper niveau van analyse. Ik heb dit voorjaar in Trouw een groot opiniestuk geschreven waarin ik de veranderende machtsverhouding in de samenleving schets. Om die te begrijpen moet je de informatiestromen volgen: follow the data. Die bepalen de macht. Ik zie een soort ver-Googlisering van de maatschappij, waarbij wij compleet zitten te slapen. De vraag is vervolgens: wie komt er op voor publieke waarden in de digitale wereld? Dat resoneert veel te weinig bij de overheid. En ook de journalistiek – enkele uitzonderingen daargelaten – laat dit te veel liggen. Het blijft meestal op gadgetniveau hangen: helemaal kwijlen bij de volgende iPhone 10, 11 of 12, en niet kijken naar de onderliggende issues.’

Lees het hele artikel op Follow the Money

(Bron en foto: www.ru.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *