Hoogleraar Communicatie- & Informatiewetenschappen Hans Hoeken houdt oratie

In zijn rede getiteld Communicatie in de 21e eeuw gaat Hans Hoeken op 2 november in op het heil dat mensen verwachten van communicatie en mediagebruik. Zijn die verwachtingen in de 21e eeuw veranderd als gevolg van het zich snel ontwikkelende medialandschap? Streven mensen andere doelen na dan voorgaande generaties? En waar leiden ze uit af of hun communicatie- en media-activiteiten hen hebben gebracht wat ze zochten?

Hans Hoeken is als hoogleraar Communicatie- & Informatiewetenschappen verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht; hiervoor was hij als hoogleraar Persuasieve Communicatie werkzaam bij de Radboud Universiteit. In zijn rede zal hij schetsen hoe de kenmerken van de multi-modale boodschap, de mogelijkheden van het medium, de voorkeuren, voorkennis en intelligentie van de mens, en de cultuur waarbinnen wij opereren samen invloed uitoefenen op het welbevinden dat we aan communicatie en mediagebruik ontlenen. En hij illustreert aan de hand van onderzoek naar reclamefilmpjes hoe communicatiespecialisten daar handig gebruik van maken.

Praktische informatie: 2 november 2017 van 16:15 t/m 17:15. Locatie: Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht.

(Foto: Ed van Rijswijk; © Universiteit Utrecht)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *