Allerlaatste digitaliseringsproject KB en Google loopt in 2019 af

De KB en Google doen samen nog eenmaal een digitaliseringsproject, waarna de samenwerking in januari 2019 afloopt. In dit ‘bezemproject’ zullen, aldus de KB, ruim 80.000 boeken uit verschillende Nederlandse bibliotheken worden gedigitaliseerd.

Voor deze laatste fase hebben negen partnerinstellingen met kleinere, maar bijzondere boekencollecties zich aangesloten. De KB coördineert het project en levert zelf ook vijftienduizend oudere boeken om te digitaliseren. Dat betreft vooral incunabelen (boeken tot 1500) en oude drukken uit de bijzondere collecties.

Die partners zijn: Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam, Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen, Tresoar | Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Bibliotheek Radboud Universiteit, Tilburg University Library, Maastricht University Library, Centre Céramique Maastricht, Bibliotheek Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft Library. Dit laatste digitaliseringsproject is tot stand gekomen met steun van de Stichting Pica.

De KB en Google werken sinds 2010 samen aan de digitalisering van het Nederlandse cultureel erfgoed: Nederlandse boeken tot 1900. Na het digitaliseren van boeken uit de KB-collectie hebben de universiteitsbibliotheken van de Universiteit van Amsterdam, Leiden en Utrecht zich aangesloten bij het traject. Hiervoor is de samenwerking tussen de KB en Google steeds verlengd.

Na afloop van dit project zullen in totaal meer dan vijfhonderdduizend Nederlandse boeken zijn gedigitaliseerd. Dit betekent: 80.000.000 pagina’s, 7.500 meter en 50.000 Gb aan bestanden aan historisch erfgoed. Alle titels zijn beschikbaar via Delpher en Google Books.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *