Boekbespreking: alle nuttige online tools en apps verzameld

Gratis online tools als Storify (voor contentcuratie) vergemakkelijken het leven van informatieprofessionals. Cheryll Ann Peltier-Davis, informatiespecialist bij de University of the West Indies, Trinidad & Tobago, verzamelde er maar liefst 61 in het boek The Cybrarian’s Web 2.

Door: Eric Kokke 

Cheryll Ann Peltier-Davis heeft een duidelijk doel met dit boek. Zelf zag ze regelmatig online tools langskomen, waarvan ze meteen het nut voor haar werk als informatiespecialist zag. Maar de snelheid waarmee deze tools langskwamen zorgde ervoor dat ze de behoefte kreeg aan een overzicht. En meer specifiek: hoe ze die tools als informatiespecialist zou kunnen inzetten.

Een dergelijk op bibliotheken gericht overzicht bleek nog niet te bestaan. Daarom begon ze een website waar ze deze tools bijeenbracht. Uit de website volgde het boek The Cybrarian’s Web, met in 2015 als vervolg The Cybrarian’s Web 2. Zelf zegt ze hierover dat ze collega’s uit de bibliotheekwereld wil helpen om allerlei digitale online hulpmiddelen te ontdekken en toe te passen in de eigen werkomgeving. Met haar boek worden informatiespecialisten hopelijk ondersteund in hun productiviteit, kunnen ze beter samenwerken met collega’s en kunnen vakgenoten zich verder ontwikkelen door het toepassen van nieuwe tools in de digitale informatiedienstverlening. Kortom, ‘het boek helpt bij de ontwikkeling naar een meer digitale informatiespecialist of bibliothecaris; de cybrarian’.

‘Savvy’ internetgebruiker

Als insider in het werkveld is Peltier-Davis bekend met de financiële uitdagingen die vele (universiteits)bibliotheken hebben. Daarom legt ze in haar boek de focus op de gratis beschikbare online tools voor deze sector. Beperkte ze zich in deel 1 tot de usual suspects als Twitter, Facebook en LinkedIn, de nieuwe uitgave heeft ze aangevuld met de meer ‘obscure’ platforms, zoals het selfpublising platform Smashwords. Daarmee maakt ze het boek ook geschikt voor de meer ‘savvy’ internetgebruiker.

Het resultaat is een handig naslagwerk met tools, apps en bronnen: van augmentend reality-diensten (Aurasma) tot leermanagementsystemen (Udutu), van social bookmark sites (Diigo) tot samenwerkingstools (Mendeley), van infographics-apps (infogr.am) tot online quiztools (Poll everywhere) en van social news-verzamelaars (Flipboard, Paper.li, Storify) tot self-publishing services (Amazon Create Space, Issuu, Scribd).

Inspiratie

De kracht zit hem in de opzet van het boek. Elke tool krijgt een korte beschrijving over wat het is en doet, gevolgd door de belangrijkste features en een specifieke toepassing voor informatiespecialisten. Een lijstje met links naar artikelen over de betreffende tool en praktijkvoorbeelden sluit elk hoofdstuk af. Het boek inspireert informatiespecialisten de beschikbare hulpmiddelen te integreren in het dagelijkse werk. De genoemde voorbeelden per hoofdstuk moedigen de lezer aan om de verschillende toepassingen te vertalen naar de eigen werksituatie en zo de informatiedienstverlening te verbeteren.

Eric Kokke is marketingmanager van GO opleidingen.


Cheryll Ann Peltier-Davis | The Cybrarian’s Web 2: An A-Z Guide to Free Social Media Tools, Apps, and Other Resources | Information Today Inc| ISBN 978-1-57387-512-7 | Ook te verkrijgen als e-book. Updates via de bijbehorende site www.cybrariansweb.com


Deze bijdrage komt uit IP nr. 7 / 2016. Het gehele nummer kun je hier lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *