Nieuwe hoogleraren leesbevordering benoemd

Stichting Lezen heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Universiteit Twente invulling gegeven aan twee nieuwe bijzondere leerstoelen voor onderzoek dat leidt tot meer kennis over leesbevordering.

Als eerste is in samenwerking met de Faculteit Geesteswetenschappen dr. Roel van Steensel benoemd tot bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Hij volgt hiermee prof. dr. Dick Schram op die deze leerstoel tot vorig jaar bekleedde.

De leeropdracht behelst onder meer onderzoek naar leessocialisatie en de ontwikkeling van literaire competentie van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Van Steensel is als onderwijswetenschapper verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft ruime ervaring met empirisch wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder op het gebied van de ontwikkeling van geletterdheid en leessocialisatie. Verder deed hij onlangs onderzoek naar de effectiviteit  van gezinsgerichte taalprogramma’s, naar de rol van vaders in de leesontwikkeling van kinderen en naar de lees- en schrijfontwikkeling van leerlingen in het vmbo.

Als tweede is in samenwerking met de Vakgroep Instructietechnologie van de Universiteit Twente dr. Eliane Segers benoemd tot bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media.

De leeropdracht behelst onder meer onderzoek naar het ontwerp van multimediale omgevingen, de rol van geschreven taal hierbinnen en de vraag hoe lezen in deze context kan worden bevorderd. Segers is als gedragswetenschapper verbonden aan de Radboud Universiteit. Zij heeft veel gepubliceerd over informatieoverdracht met behulp van technologie, in het bijzonder op het gebied van (lees) onderwijs aan kinderen. Recent onderzoek betrof onder meer hypertekst-begrip bij kinderen en de effectieve inzet van softwareapplicaties in het onderwijs aan jonge kinderen.

Met de benoeming van Van Steensel en Segers verwacht Stichting Lezen de wetenschappelijke kennis  over lezen, leesgedrag en (technische mogelijkheden) voor de praktijk van de leesbevordering te vergroten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *