SCP: traditionele vormen van mediagebruik nog steeds dominant

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) constateert in zijn op 24 maart gepresenteerde tijdsbestedingsonderzoek Media:Tijd 2015 dat nieuwe media weliswaar in opkomst zijn, maar dat de traditionele media nog steeds domineren. 

Het tijdsbestedingsonderzoek wordt elke twee jaar gehouden. Het SCP constateert dat de tijd die Nederlanders gemiddeld aan media besteden sinds het vorige onderzoek onveranderd is gebleven: 8 uur en 33 minuten. In de praktijk gebruiken Nederlanders soms gelijktijdig media (media-multitasking), bijvoorbeeld radio luisteren én een tijdschrift lezen, zo voegt het SCP er aan toe. ‘Van de 24 uur op een dag beslaat het mediagebruik 7 uur en 23 minuten. Dit mediagebruik bestaat uit een aantal vaste activiteiten, zoals kijken, luisteren, lezen en communiceren. Uit het onderzoek blijkt dat kijken en luisteren de meeste tijd in beslag nemen. Gemiddeld zijn Nederlanders op een dag 58 minuten onderweg. Iets minder dan de helft van deze tijd wordt met media gecombineerd. Dit is tijd waarin mensen met outdoor media in aanraking kunnen komen, zoals billboards langs de weg of advertenties in een tramhokje,’ aldus het SCP.

TV kijken
De meest populaire vorm van mediagebruik is, met drie uur per dag, het bekijken van televisie, online video of video on demand. 78% van deze tijd kijkt men live televisie, vooral via het klassieke televisietoestel. 11% van de kijktijd gaat naar uitgesteld televisie kijken. 8% van de tijd wordt via computer, tablet of smartphone gekeken. Jongeren kijken vaker via deze online devices dan ouderen. Daarnaast besteden jongeren ook meer tijd aan het kijken van gestreamde of gedownloade programma’s (21% van de kijktijd). Toch blijft de live televisie – met 55% van de kijktijd – ook bij jongeren met stip op één staan, zo stelt het SCP.
Lezen
Aan lezen besteden Nederlanders gemiddeld 43 minuten per dag. Het lezen van dagbladen, tijdschriften, boeken en andere media vindt gedurende de hele dag plaats. Doordeweeks lezen meer Nederlanders in de ochtend en avond. Op een doorsneedag leest 39% van de Nederlanders van papier.
Mannen en vrouwen
Er zijn vrijwel evenveel mannelijke als vrouwelijke lezers. Opgedeeld naar leeftijd blijkt 57% van de lezers te behoren tot de groep 50+, een groep die 43% van de populatie betreft. Dat betekent dat 43% van de lezers afkomstig is uit de groep 13- tot 49-jarigen, die samen 57% van de bevolking vormen. Tevens blijkt dat het grootste deel van de lezers bestaat uit hoogopgeleiden (40%), op de voet gevolgd door mensen met een middelbare opleiding (39%), aldus het SCP.
Krant en boek
De krant en het boek halen overdag de hoogste participaties en hebben dan ook het grootste leesvolume, waarbij de krant echt een ochtendmoment kent en het boek een avondmoment. De andere vormen van lezen zijn veel gelijkmatiger verdeeld over de dag en zijn bovendien een stuk lager in participatie.
Digitaal lezen
Digitaal lezen is in opkomst, met een aandeel van 20% van de Nederlanders op een dag. Op een gemiddelde dag is het aandeel deelnemers aan papier lezen 39% en aan digitaal lezen 20%. Vooral mannen, hoger opgeleiden en respondenten in de leeftijd 20-49 jaar hebben een oververtegenwoordiging in het digitaal lezen ten opzichte van het lezen van papier. Bij de vrouwen, 50-plussers en lager opgeleiden is dat precies andersom, zo stelt het SCP.
Communiceren
Met communiceren (bellen, e-mailen, SMS-en, appen, chatten en sociale media gebruik) is de gemiddelde Nederlander 1 uur en 6 minuten per dag bezig. Bijna de helft (48%) van deze communicatietijd gaat via de smartphone. De vaste telefoon neemt 7% van de communicatietijd in, vergelijkbaar met de tablet (ook 7%). Gamen is vooral erg in trek bij jongeren van 13 tot 19 jaar. Deze activiteit is dagelijks goed voor drie kwartier van hun tijdsbesteding, maar haalt het niet bij communiceren. De jeugd communiceert met 2 uur en 12 minuten per dag het meeste van alle leeftijdsgroepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *