Platform Maker Education gelanceerd

Het Platform Maker Education (PME) gaat met steun van het ministerie van OCW het ‘maakonderwijs’ in Nederland op de kaart zetten. PME is een initiatief van Bibliotheekservice Fryslân, Waag Society en het Christelijk College de Populier in Den Haag. Het platform gaat het ‘leren door te maken’ actief aanjagen zodat het ‘maakonderwijs’ op meer scholen in Nederland een onderdeel van het lespakket kan worden.
Met maakonderwijs oftewel maker education wordt hier bedoeld: leren (door te) maken. Het is een creatieve manier om van kinderen en jongeren uitvinders te maken. De leerlingen van vandaag, en daarmee de werknemers en burgers van morgen, kunnen moderne technologieën, zoals 3D-printers en allerhande elektronica, gebruiken om hun creativiteit te laten ontluiken.
Het maakonderwijs biedt “ongelooflijk mooie kansen om bibliotheken opnieuw te positioneren, zowel richting onderwijspartners als de invulling van het bibliotheekwerk op zich”, aldus Jeroen de Boer in een persbericht. Bibliotheken en de makersbeweging passen goed bij elkaar, omdat ze waarden als kennisdeling, leren, openheid en samenwerking delen.
De initiatiefnemers verwachten dat bibliotheken een “belangrijke partner in de ontwikkeling van het maakonderwijs in Nederland” gaan worden. Bibliotheken zullen volgens hen de rol van ontwikkelaar van onderwijsprogramma’s pakken, activiteiten gaan verzorgen en als fysieke BibliotheekFabLab-locatie gaan dienen. De Friese bibliotheken hebben bovendien de ambitie om verspreid over de provincie verschillende BibliotheekFabLabs te realiseren.
Drie kwartiermakers gaan het komend jaar aan de slag om maakonderwijs een impuls te geven: Arjan van der Meij (docent), Karien Vermeulen (kennisinstituut Waag Society in Amsterdam) en Jeroen de Boer (FryskLab/Bibliotheekservice Fryslân). Ze zullen werkconferenties organiseren, onderzoek doen en bestaande maakinitiatieven met elkaar verbinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *