Global connections

Nieuwe rubriek

In de rubriek ‘Global connections’ signaleert Elvira Caneda Cabrera ont wikkelingen in het vakgebied van informatie professionals. ‘Buitenlandse ont wikkelingen welteverstaan, want in deze global samenleving kijken we als beroeps groep steeds vaker over de grens om een antwoord te kunnen geven op nieuwe uitdagingen,’ aldus Caneda Cabrera.

Door: Elvira Caneda Cabrera

Mooi rapport

Franse bibliotheken in cijfers

In Frankrijk blijkt het aantal openbare bibliotheken in de periode 1992-2013 fors te zijn toegenomen. Telde Frankrijk in 1992 1614 bibliotheken, in 2013 waren dit er maar liefst 7500! Dit zijn heel mooie cijfers. Op www.enssib.fr/constructionsde-bibliotheques/liste krijg je een compleet overzicht, maar ook kun je zoeken per plaats. Tik bijvoorbeeld de zoekterm ‘Lyon’ in en geniet van de mooie resultaten (en gebouwen!).

Businessmodel

Collabra voor open access publiceren

California University Press heeft begin 2015 het zogenoemde Collabra-model (www.collabra.org) gelanceerd voor open access publiceren. Het idee achter dit model is dat de wetenschappelijke output wordt gedeeld binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Daarnaast komt de waardering van het werk van de reviewers van de tijdschriften ten goede aan die gemeenschap.

Hoe werkt dat? Er is een fonds opgericht waaruit nieuwe APC’s (Article Processing Charges), oftewel de kosten voor auteurs om te publiceren via open access, kunnen worden betaald. Editors en reviewers worden betaald voor hun werk en kunnen ervoor kiezen om dit bedrag ofwel te doneren aan het fonds voor APC’s ofwel te doneren om een bijdrage te leveren aan activiteiten rondom open access publiceren binnen de eigen instelling.

Op dit moment geldt dit model met name voor artikelen uit de sociale en exacte wetenschappen. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook andere disciplines worden opgenomen. Wellicht zijn uit dit nieuwe bussinesmodel lessen te trekken voor de Nederlandse situatie?

Innovatie

Library Publishing Coalition

De Library Publishing Coalition is een van de projecten van het Educopia Institute (educopia. org). Deze organisatie helpt culturele organisaties en onderzoeksinstellingen met het opzetten van netwerken. Want wat krijg je in deze tijd van community based werken nog gedaan op instellingsniveau?

De Library Publishing Coalition heeft als doel ‘to explore how to better serve the scholarly communication needs of the academic community’. Zij ondersteunt bibliotheekinitiatieven en -projecten op het gebied van wetenschappelijk publiceren en organiseert verschillende activiteiten op dit gebied. Verder publiceert de Library Publishing Coalition een Library Publishing Directory, die een bloeiend landschap laat zien rondom de uitgeefactiviteiten van bibliotheken. De nieuwste versie van deze directory is te downloaden van www.librarypublishing.org/resources/directory.

Geïnteresseerd om aan te sluiten bij de Library Publishing Coalition? Dat kan. Konden eerst alleen bibliotheken uit de Verenigde Staten en Canada zich aansluiten bij deze vereniging, sinds 1 juli is het lidmaatschap uitgebreid naar instellingen wereldwijd.

Publicatie

Bibliotheken veranderen je leven

Onlangs is het (e)boek Libraries change lives uitgekomen. Deze uitgave biedt een compilatie van persoonlijke refl ecties op bibliotheken van zowel leden van het Europees Parlement als van burgers uit vijftien landen in heel Europa.

De uitgave maakt onderdeel uit van het programma Public Libraries 2020 (www.publiclibraries2020.eu), waarmee Stichting Lezen & Schrijven (Reading & Writing Foundation) de bibliotheek prominenter in beeld wil krijgen bij Europese politici. Eind 2014 heeft de stichting voor een periode van drie jaar geld ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation om de bewustwording van Europese politici over bibliotheken te vergroten.

Meer achtergrondinformatie over Libraries change lives vind je op www.doklab.nl/librarieschanges-lives. Het boek biedt met een smartphone-app ook toegang tot films en interviews die de basis vormen van de opgenomen verhalen.

Elvira Caneda Cabrera is vakreferent Bibliotheek-Informatiewetenschap & projectleider bij de UB Leiden.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 6 / 2015. Het gehele nummer kun je hier lezen

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *