Q&A met Peter Evers

De Taskforce ArbeidsCommunicatie InformatieSpecialisten (TACIS) leidde voor de buitenwereld een sluimerend bestaan. Stichting Vogin blaast het initiatief nieuw leven in. Peter Evers van Vogin vertelt over de plannen.

Waarom is TACIS opgericht?

‘Het had in 2007 als doel het verhogen van de instroom van de hbo-, mbo- en universitaire (vak)opleidingen en het behoud van de informatiespecialist door de beeldvorming van het vakgebied te verbeteren. Dit werd ingegeven door de dalende trend van aantallen scholieren die instroomden bij de diverse opleidingen.’

Wat zijn de wapenfeiten?

‘Een platform om het doel te verwezenlijken met enthousiastelingen uit diverse gremia, zoals alle opleidingen, overheid, verenigingen en het werkveld. Er is een strategisch plan de campagne geschreven, een informatieve website www.informatiespecialist.nu gecreëerd, ondersteund door een stevige positionering middels betaalde advertising op Facebook en een plan voor aanvullende marketingacties. Dit laatste is door geldgebrek niet uitgevoerd.’

Het is al enige tijd stil rondom dit initiatief.

‘Klopt. Maar niet achter de schermen. TACIS is ontstaan door onder andere het Landelijk Overleg IDM-Opleidingen en Vogin. Ondertussen zijn de opleidingen op mbo- en hbo-niveau aan grote veranderingen onderhevig. Dat komt bijvoorbeeld door de eis van het ministerie van OCW om minder kleine opleidingen te realiseren; de Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)-nummers van deze opleidingen zijn daardoor vervallen. Het gevolg: opleidingen zijn gestaakt of ondergebracht bij grotere eenheden binnen de opleidingsinstituten, zoals ICT en Media. Maar TACIS is steeds blijven bestaan en komt in een andere vorm weer naar buiten. Het is nu des te belangrijker dat de herkenbaarheid binnen die grotere eenheden wordt vergroot.’

Wat heeft jullie ertoe bewogen om TACIS nieuw leven in te blazen?

‘Simpel gezegd: eigenbelang. Omdat de behoefte aan duiding van het informatievak alleen maar groter is geworden en de vrees dat het vak nu zo onherkenbaar is dat er door de werkgevers niet meer naar gevraagd wordt. Vogin heeft als missie heeft: “…de onmisbare rol die informatieprofessionals spelen in onze samenleving zichtbaar maken en deze professionals voorzien van kennis en kunde om hun rol nog beter te vervullen”. TACIS past perfect bij Vogin om hier verder handen en voeten aan te geven. Ook geeft het ons een middel om deze missie zichtbaarder te maken dan dat we nu doen als stichting. Het is tegelijkertijd een mooi moment om de veranderende markt en functies opnieuw te definiëren. Waar doen we het nu eigenlijk voor en voor wie?’

Hoe staat het met de arbeidsmarkt?

‘Die is zoals bekend sterk in beweging. Enerzijds door de versnippering in taken, anderzijds door de enorme sprong in het gebruik van informatie en data willen we graag duidelijk maken waar de informatiespecialist terecht kan. En welke competenties hij/zij daarvoor nodig heeft. Maar ook die kenniswerker die zich geconfronteerd ziet met bijvoorbeeld ordening van grote hoeveelheden data. Wat moet die “zij-instromer” daarvoor kunnen?’

Blijft het uitgangspunt van TACIS hetzelfde?

‘Het uitgangspunt wordt breder: niet alleen de potentiële student, ook de zogenaamde “zij-instromers” worden belangrijk en de werkgevers. Het vak (of vaardigheden) is op meer plekken aanwezig dan we waarschijnlijk denken of zelfs kunnen vermoeden. Ook voor Vogin zelf zal het proces duidelijkheid moeten geven waar dit te vinden is en zal zijn.’

En een nieuwe naam?

‘Tacis gaat vooralsnog IXQ (Information eXperts Quality) heten. We willen graag starten met circa vijftien deelnemers. In eerste instantie met een onderzoek om te duiden waar die nieuwe doelgroepen te vinden zijn. Want het is goed om nu nader te definiëren wat we willen, welke doelgroepen er zijn en welke markten. De site zal (waarschijnlijk) een van de belangrijkste kanalen worden waarmee dat wordt uitgedragen. Rond de zomer zullen we starten en we verwachten eind 2015 de eerste zichtbare stappen te kunnen laten zien.’

Deze bijdrage komt uit IP nr. 5 / 2015. Het gehele nummer kun je hier lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *