Professional in het nieuws: Jantien Stoter

Jantien Stoter (43) is sinds december 2013 hoogleraar geo-informatie en geeft leiding aan de sectie 3D GeoInformatie van de TU Delft. Op 29 oktober jl. hield ze haar oratie: ‘Geo-informatie: van iedereen, voor iedereen’. 

Kun je heel kort vertellen wat ‘geodata’ inhoudt?

‘Geodata beschrijft informatie over objecten en verschijnselen die je door middel van coördinaten kunt positioneren op een kaart (x,y) of in de ruimte (z). Het specifieke van geo-informatie is dat informatie over verschillende domeinen heen met elkaar kan worden gecombineerd middels de locatiecomponent. Daardoor kunnen verrassende inzichten worden verkregen en worden innovaties gestimuleerd.’

Geodata voor iedereen?

‘Een van mijn onderzoeksvragen is: op welke manier kunnen consumenten én professionals met ruimtelijke vragen zo goed mogelijk worden bediend zonder dat ze iets hoeven te weten over de achtergronden van de data. Ik kijk daarbij vooral naar hoe we nieuwe domeinen (zoals zorg en energie) kunnen bedienen. Een andere richting van mijn onderzoek is 3D: hoe zorgen we ervoor dat de werkelijkheid niet steeds wordt platgeslagen om in onze kaart-gebaseerde werkprocessen en standaarden te passen. Maar dat we in plaats daarvan 3D als standaardaanpak gaan gebruiken om onze complexe omgeving te plannen, beheren en voorspellen.’

Je houdt je bezig met geodata in 3D, 4D en zelf 5D. Wat houdt dat in?

‘In 4D worden naast de x, y en z ook temporele aspecten, zoals de verlegging van een kadastrale grens of de constructie van nieuwe gebouwen, gemodelleerd als een dimensie. In 5D worden daar nog de verschillende detailniveaus die geodata kan aannemen (“schaal”) aan toegevoegd. Meerdere detailniveaus en tijdstippen van 3D-informatie over wegen, gebouwen, eigendommen worden nu nog los opgeslagen. Ik onderzoek een manier om dit alles in één keer geïntegreerd in 5D vast te leggen.’

Hoe kijk je tegen open (geo)data aan?

‘Open data is heel belangrijk voor innovaties. Daarbij gaat het niet alleen om het technisch beschikbaar maken, maar ook om het zodanig beschikbaar stellen dat de eindgebruiker de data daadwerkelijk kan vinden en gebruiken. Daar is nog veel bewustwording voor nodig bij overheden. De wetenschap kan hierbij helpen door technische oplossingen te ontwikkelen voor het beschikbaar stellen van de enorme hoeveelheden 3D en 4D data.’

Van welke geodata maak je zelf het meest gebruik?

‘Professioneel is dat de 1:10.000 data van het Kadaster en het Actuele Hoogtebestand van Nederland. In maart van dit jaar is deze laatste dataset landsdekkend als open data beschikbaar gekomen. Een internationaal unicum dat voor een heel land en in zo’n hoge resolutie – 8 hoogtepunten per vierkante meter – hoogtedata zijn ingewonnen. Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies hebben deze data verzameld. Privé maak ik veel gebruik van geodata over verkeer, weer en voor navigatie.’

Wat wilde je vroeger worden?

‘Astronaut. Het leek me geweldig om de wereld vanuit de ruimte te aanschouwen en hier allerlei proefjes te doen.’

Wat is je favoriete site?

‘Blendle.nl geeft snel veel nieuwsfeiten. Bovendien kun je zelf kiezen voor meer diepgang over bepaalde onderwerpen.’

Welk ebook las je het laatst?

‘Antonio van A.F.Th. van der Heijden.’ En welk papieren boek?

‘De kracht van het NU van Eckhart Tolle.’

Heeft het papieren boek nog toekomst?

‘Jazeker. Het lezen van een papieren boek geeft toch een andere tactiele sensatie.’

De beste app die je kent?

‘Met apps als WhatsApp zijn er nieuwe manieren van communicatie ontstaan, met als bijproduct nieuwe netwerken en nieuwe manieren van werken. Mijn nationale en internationale netwerk zou tien jaar geleden lang niet zo dynamisch zijn geweest.’

Vertel iets verrassends over jezelf.

‘Ik jog graag in de natuur. Daar krijg ik altijd de beste ideeën.’


Naam en leeftijd

Jantien Stoter (43)

Opleiding

Afgestudeerd in Fysische geografie (Utrecht), 1995; gepromoveerd in 2004 bij Geodesie, TU Delft op het onderwerp ‘3D cadastre’

Vorige en huidige baan en werkgever(s)

Professor 3D geoinformatie, onderzoeker Kadaster en onderzoeker Geonovum; hiervoor onder andere universitair hoofddocent geo-ICT bij Universiteit Twente en geo-ict’er bij ingenieursbureau Holland Railconsult en bij Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht


 

Deze bijdrage komt uit IP nr. 9 / 2014. Het gehele nummer kun je hier lezen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *