Start nationale dialoog over de toekomst van het onderwijs

Staatssecretaris Dekker is gisteren gestart met ‘een nationaal gesprek’over de belangrijkste vraag in het onderwijs: wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst?

Volgens de  rijksoverheid heeft de snel veranderende wereld veel gevolgen voor wat de samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst zullen vragen van onze flexibiliteit, creativiteit en vermogen tot samenwerking. Daarom is de vraag hoe basisscholen en middelbare scholen kinderen optimaal op dieuitdagingen voorbereiden van belang. Volgens Dekker hebben we het vaak over de randvoorwaarden voor goed onderwijs, de groepsgrootte, bekostiging, onderwijstijd en huisvesting, maar zelden over de inhoud van ons onderwijs.

Dekker pleitte gisteren daarom voor een brede nationale dialoog. Dit is het startpunt van een traject dat een paar jaar in beslag zal nemen. Van gelijksoortige trajecten in Finland, Noorwegen en Schotland is geleerd dat het denken over en vormgeven van het curriculum te belangrijk is om over te laten aan één partij. Daarom wordt in iedere fase nauw contact gehouden met leraren, leerlingen en ouders. Maar ook met het bedrijfsleven en de wetenschap.

De eerste fase van het debat over onderwijsinhoud krijgt het karakter van een nationale brainstorm. Dekker nodigt iedereen met ideeën over het onderwijs uit om deze te delen via #onderwijs2032. Dekker: ‘Het mag wat mij betreft over alles gaan, als het maar over de inhoud van het onderwijs gaat.’ Er komen in deze fase bijvoorbeeld regionale debatbijeenkomsten en scholen krijgen informatiepakketten om te ontdekken hoe ze hun stem kunnen laten horen.Een groep deskundigen van binnen en buiten het onderwijs gaat al deze ideeën met elkaar verbinden. In het najaar van 2015 moet dit alles leiden tot een breed gedragen visie op wat kinderen moeten kennen en kunnen als ze klaar zijn met school. Daarna zal die visie verder worden uitgewerkt, samen met onder andere de docenten. Stap voor stap wordt de inhoud van het Nederlandse onderwijs van de toekomst zo concreter.

Om het gesprek direct op stoom te helpen, heeft Dekker vijftien smaakmakers gevraagd om hun visie op het onderwijs van de toekomst in een filmpje kort onder woorden te brengen. De filmpjes zijn gisteren via Twitter en Youtube gepubliceerd. Via de website onderwijs2032.nl wordt iedereen uitgedaagd te reageren of zelf een filmpje in te sturen.

Met de dialoog over de onderwijsinhoud sluit Dekker aan bij de wens van Onderwijsraad en de WRR om samen met leraren, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden de totale onderwijsinhoud tegen het licht te houden en deze bij de tijd te brengen. Het ministerie van OCW trekt samen op met de sectorraden en diverse lerarenorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *