Professional in het nieuws: Peter Kerkhof

Peter Kerkhof (49) is sinds september hoogleraar sociale media aan de VU in Amsterdam. Hij gaat onderzoek doen naar het gebruik van sociale media door organisaties.

Op welke manier onderscheidt je onderzoek zich van eerder gedaan onderzoek naar het gebruik van sociale media door organisaties?

‘In veel onderzoek wordt al aangetoond dat het volgen van een merk of organisatie in social media samenhangt met een positiever beeld van de organisatie. Niet duidelijk is wat oorzaak en gevolg is. Ik probeer een stap verder te gaan, en door middel van experimenten en longitudinaal onderzoek te laten zien wat oorzaak is en wat gevolg, en wat het werkende ingrediënt is in social media-effecten.’

Je gaat samenwerken met taalkundigen. Kun je een paar voorbeelden geven van onderzoeksvragen waarbij die samenwerking een rol speelt?

‘Momenteel ben ik samen met taalkundigen bezig om te kijken naar het verloop van webcare-gesprekken: hoe zien we bij de consument het sentiment zich ontwikkelen in zo’n gesprek? En welke taalhandelingen van de organisatie spelen daarin een rol?’

Je was sinds 2010 ook bijzonder hoogleraar Customer Media bij de Universiteit van Amsterdam.

‘De UvA-leerstoel heb ik beëindigd per 1 oktober omdat ik mij volledig wil richten op mijn VU-leerstoel. Customer Media betreft de eigen media die een organisatie produceert. Neem bijvoorbeeld de Allerhande, die op papier verschijnt, maar ook als app en als website te raadplegen is. Veel van wat organisaties aan content produceren wordt verspreid via social media, en daar zit een duidelijke link met mijn VU-leerstoel.’

Gebruik je zelf social media?

‘Ik was ooit social media-grootgebruiker, vooral op Twitter en op mijn eigen blog (www.peterkerkhof.info). Dat heeft mij zeer veel opgeleverd aan contacten met de praktijk, die bij mij grotendeels op Twitter ontstaan zijn. Ik ben nu wel een stuk minder actief. Twitter was in de eerste jaren erg spannend, persoonlijk ook, bijna verslavend. Dat persoonlijke is wel minder geworden met de groei van het aantal volgers. Daardoor post ik minder, maar Twitter blijft mijn social media-lieveling.’

Welk social media-advies zou je bibliotheken, archieven en erfgoedinstelllingen willen meegeven?

‘Pronk met je collecties, maar etaleer vooral ook het enthousiasme en de deskundigheid van je medewerkers. Daarvoor zijn social media bij uitstek geschikt. Het is een mensenmedium.’

Wat wilde je vroeger worden?

‘Ik had al als jongetje van zeven een briefje op mijn kamerdeur hangen waarop stond: “Laboratorium professor Peter Kerkhof”. Wetenschapper dus. In die tijd meer op het gebied van planten en dieren dan op het gebied van media.’

Waarom heb je voor je deze loopbaan gekozen?

‘In het begin omdat ik een schrijvend beroep wilde. Toevallig was er rond mijn afstuderen een plek beschikbaar op de universiteit. Toeval is erg belangrijk in een loopbaan.’ Wat is je favoriete site? ‘Mijn favoriete site (en app) is Feedly, een rss-reader. Omdat ik via Feedly de sites naar mij laat komen, in plaats van andersom.’

Welk ebook las je het laatst?

‘The Officer van Robert Harris. Een prachtig boek over de Dreyfusaffaire.’

En welk papieren boek?

‘Huid en Haar van Arnon Grunberg. Dat is al wel een jaar of drie geleden.’

Heeft het papieren boek nog toekomst?

‘Het gaat momenteel erg hard met het ebook en ik denk dat dat door gaat zetten. Op termijn lezen we heel veel minder papieren boeken dan nu het geval is.’

De beste app die je kent?

‘Flipboard, een app die je op een heel andere manier tweets en dergelijke doet lezen.’

Vertel iets verrassends over jezelf.

‘Ik luister de laatste tijd graag (en luid) naar “Yeezus” van Kanye West.’


Naam en leeftijd

Peter Kerkhof (49)

Opleiding

Afgestudeerd en gepromoveerd in (Sociale) Psychologie

Functie

Hoogleraar Sociale Media aan de Vrije Universiteit Amsterdam, sinds 1 september 2014. Sinds 2003 verbonden aan de afdeling Communicatiewetenschap van de VU. Afgelopen vier jaar ook bijzonder hoogleraar Customer Media aan de Universiteit


Deze bijdrage komt uit IP nr. 8 / 2014. Het gehele nummer kun je hier lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *