IP Inspiratiemiddag: wat kun je met GEOdata?

Op 20 november organiseert IP bij DANS in Den Haag een Inspiratiemiddag GEOdata. Onder andere komt de ontsluiting van open overheidsdata in het licht van geo-informatie aan bod.

’”Openbaar tenzij” is het adagium van het kabinet als het aankomt op overheidsinformatie. De overheid gaat informatie actiever openbaar maken. Meer openheid is een brede, mondiale beweging die al langer gaande is, ook in de samenleving,’ aldus Ine de Visser, werkzaam bij Geonovum en onder anderetactisch adviseur voor het nationaal georegister, onderdeel van PDOK. ’Deze ontwikkeling heeft invloed op de rol en werkwijze van de overheid en raakt informatiekundige uitgangspunten. Hoe ontsluit je deze data, zodat deze ook daadwerkelijk gebruikt kan worden? Dat is de centrale vraag die ik in mijn presentatie, specifiek gericht op geo-informatie, zal beantwoorden.’

De Vissers lezing is een onderdeel van de IP Inspiratiemiddag GEOdata, die IP op 20 november in Den Haag organiseert. De bijeenkomst is een follow-up op een IP-tijdschriftspecial die afgelopen voorjaar over hetzelfde onderwerp ging.

Naast De Visser spreekt op deze middag Paul Geerders. Hij benoemt de uitdagingen die geo-informatie met zich meebrengt voor informatieprofessionals. Deze informatie is immers anders dan traditionele documentaire informatie, in het bijzonder voor wat betreft de metadata. Ook zal Geerders vele aansprekende voorbeelden geven.

Verder gaat vormgever Jan Willem Tulp in het visualiseren van geodata. Met lessons learned die ook voor informatieprofessionals leerzaam kunnen zijn.

Tot slot zal Henk Scholten, hoogleraar Ruimtelijke Informatica aan de VU in Amsterdam, vertellen over een van zijn projecten.

Praktische informatie: Gastheer voor deze middag is DANS in Den Haag. Inloop vanaf 13.30 uur, start om 14 uur, einde om 16.30 uur met aansluitend een borrel.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De toegang is gratis. Aanmelden kan via administratie@informatieprofessional.nl ovv “IP Inspiratiemiddag GEOdata”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *