Professional in het nieuws: Jos Debeij

Jos Debeij begint op 1 september als hoofd van de stafafdeling Bibliotheekstelsel (i.o.) van de Koninklijke Bibliotheek. Debeij was sinds 2007 directeur van de openbare bibliotheek in Deventer.

Wat trok je aan in deze functie?

Te mogen werken voor de gezamenlijke openbare bibliotheken die volgens mij een betekenisvolle rol in de samenleving hebben.

Welke rol zie jij voor de openbare bibliotheken weggelegd als de Koninklijke Bibliotheek de centrale digitale bibliotheek wordt?

De rol die openbare bibliotheken hebben verandert daardoor niet. Ik spreek graag van de gezamenlijke digitale bibliotheek, die zowel landelijk zichtbaar is alsook op alle lokale websites van openbare bibliotheken. Henk Middelveld, oud-directeur van de Overijsselse Bibliotheek Dienst, verwoordde het ooit heel mooi: de openbare bibliotheek is een landelijke voorziening die zich lokaal manifesteert. Door de digitale bibliotheek kunnen we ons ook gezamenlijk landelijk manifesteren.

Je krijgt onder meer als taak om de samenhang te bevorderen tussen de openbare en de wetenschappelijke bibliotheekwereld en de erfgoedsector. Heb je daar al concrete ideeën bij?

Het lijkt me goed om de ideeën uit de werelden bijeen te brengen en samen om te zetten in plannen en programma’s. De nationale digitale infrastructuur van de OB’s is inmiddels grotendeels opgebouwd door Bibliotheek.nl.

Hoe moet het vervolgtraject er in jouw ogen uit gaan zien?

Volgens mij valt er van alles over te zeggen, maar mag ik deze vraag nu open laten en erop terugkomen als ik een tijdje aan het werk ben op mijn nieuwe plek?

Welke lessen van de afgelopen jaren neem je mee naar Den Haag?

Dat we in Deventer ons ondernemerschap op de vloer en in het netwerk van de stad hebben kunnen invullen en waarmaken, met name door steeds meer gebruik te maken van goede, sterke formules en diensten die provinciaal en landelijk beschikbaar waren en kwamen. Denk daarbij aan Boekstart en Voorleesexpress, Bibliotheek op school, de gezamenlijke website Bibliotheek.nl, ebooks en -muziek, et cetera, et cetera. Er is geen andere sector die zo intensief en sterk samenwerkt. Big is powerful, small is beautiful, only the combination is successful.

Wat wilde je vroeger worden?

Ik wilde vroeger van alles worden, maar koos tussen een lerarenopleiding en de bibliotheekopleiding. Die laatste is het geworden. In mijn loopbaan heb ik wel een aantal jaren lesgegeven, me in de hoek van HRM en ICT begeven en als manager gewerkt. Terwijl ik me nog altijd vooral bibliothecaris voel. Een mooi beroep.

Waarom heb je voor je deze loopbaan gekozen?

Dat heeft vooral te maken met de rol van bibliotheken voor een breed publiek als bron van kennis en cultuur, gericht op persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke deelname.

Welk ebook las je het laatst?

Geen echt ebook (liever op papier). Wel lees ik nota’s en rapporten alleen nog digitaal.

En welk papieren boek?

Twee Maigret’s van Simenon uit nostalgie, maar dat viel tegen. Daarnaast Reizen zonder John van Geert Mak.

Heeft het papieren boek nog toekomst?

Dat heeft zeker toekomst, naast andere vormen die steeds meer aan terrein gaan winnen.

De beste app die je kent?

Tja, dat zijn er heel veel. Natuurlijk Vakantiebieb en Parkmobile als mijn persoonlijke parkeermeter die het gewoon doet, zonder gezeur met chipknip of muntjes.

Welk advies zou je beginners in het vak geven?

Zoek een baan bij een openbare bibliotheek. Ze kunnen je talent goed gebruiken.

Vertel iets verrassends over jezelf.

Ik speel graag toneel, van een theatrale vertelling als de Soete Suikerbol, tot een rol als straatfiguur bij het Dickensfestival. Verder heb ik het afgelopen seizoen mijn voetbalcarrière bij de veteranen van Terwolde afgesloten. Als alternatief ga ik de racefiets weer oppoetsen.


Naam en leeftijd

Jos Debeij (1957)

Opleiding(en)

1975-1978 BDA Sittard: HBO tot Bibliothecaris Openbare Bibliotheken

Banen en werkgevers

Managing consultant ICT Expertisecentrum voor openbare bibliotheken vanaf 2001, directeur openbare bibliotheek Deventer vanaf 2007, per september 2014 hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel van de Koninklijke Bibliotheek


Deze bijdrage komt uit IP nr. 6 / 2014. Het gehele nummer kun je hier lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *