Secretariaat euroCRIS naar DANS

Vanaf mei 2014 vervult DANS het secretarisschap van euroCRIS, de internationale organisatie die zich bezighoudt met de interoperabiliteit van onderzoeksinformatiesystemen.Arjan Hogenaar neemt namens DANS de rol van secretaris op zich. Ook het secretariaat van euroCRIS is per 1 mei bij DANS gevestigd, in de persoon van Gaithrie Ganesh.

EuroCRIS is opgericht als overlegorgaan voor organisaties en personen betrokken bij de zogeheten Current Research Information Systems, zoals METIS in Nederland. Een belangrijk doel van deze samenwerking is het bevorderen en mogelijk maken van onderlinge communicatie tussen deze onderzoeksinformatiesystemen wereldwijd, met name door middel van de CERIF-standaard. De koppeling van de informatie in deze systemen geldt voor beschrijvingen van lopend onderzoek en publicaties, maar in toenemende mate ook voor onderzoeksdata. Om deze reden neemt DANS deel aan euroCRIS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *