Professional in het nieuws: Afelonne Doek

Afelonne Doek (1969) is onlangs benoemd tot adjunct-directeur Collecties en Digitale Infrastructuur bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Hiervoor werkte ze als hoofd Collectieverwerking, Publieksdiensten & Digitale Infrastructuur bij dezelfde organisatie.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de directie van het IISG?

De grootste uitdaging is het verzamelen en beschikbaar stellen van de in ons vakgebied snel toenemende hoeveelheid digital born collecties. Dat vereist een verdere ontwikkeling van de benodigde competenties in de organisatie. Bovendien moet de bestaande ict-infrastructuur worden uitgebreid, bijvoorbeeld met tools die de collecties (deels) automatisch ontsluiten.

Het IISG heeft onlangs een NWO-subsidie gekregen voor onderzoek naar de wijze waarop Nederland heeft geprofiteerd van de slavernij. Waarom wordt daar nu pas onderzoek naar gedaan?

Een reden hiervoor is dat wij ons in Nederland lange tijd veel minder bewust zijn geweest van ons slavernijverleden dan bijvoorbeeld de Engelsen. Engeland nam in 1807 het voortouw in de afschaffing van de slavernij. Hierdoor is er in dat land al veel langer een debat gaande over de economische kanten van de slavernij. De afstammelingen van de slaven in Nederland hebben het onderwerp de laatste jaren op de kaart gezet. Wat we nu doen bij het IISG is ons aansluiten bij het internationale debat, wat logisch is omdat global labour history tot onze missie behoort. We bekijken dus een op het eerste gezicht Nederlandse aangelegenheid met een internationale bril.

Wat draagt digitalisering/digital humanities bij aan historisch onderzoek?

Digitalisering en digital humanities maken het mogelijk grote hoeveelheden gestructureerd en ongestructureerd materiaal te analyseren. Door het gebruik van tools op het gebied van data- en text mining en patroonherkenning kunnen er verbanden worden ontdekt en onderzocht die eerder niet konden worden onderzocht.

Welke studie heb je gedaan?

Geschiedenis aan de Vrije Universiteit. En verder een postdoctorale opleiding Historical Information Science aan de Universiteit van Leiden.

Je allereerste baan?

Oppas- en schoonmaakbaantjes niet meegerekend was mijn eerste baan die van internetmanager bij het International Institute for Asian Studies (IIAS) in Leiden.

Wat is je favoriete site?

Google is bijna altijd het startpunt.

En je favoriete literaire werk?

Moeilijk om te kiezen, ik heb meerdere werken als favoriet. Een boek dat tijdens mijn studie veel indruk maakte was Een wereld valt uiteen van Chinua Achebe.

Welk ebook las je het laatst?

De familie Troutman van Miriam Toews.

Heeft het papieren boek nog toekomst?

Als drager van informatie heeft het papieren boek in de toekomst zeker nog waarde. Niet iedereen kan overal beschikken over digitale dragers om informatie tot zich te nemen.

En welke elektronische publicatie las je het laatst?

Demystifying Born Digital van Jackie Dooley van OCLC.

De beste app die je kent?

Evernote.

Je favoriete vrijetijdsbesteding?

Lezen, schilderen, koken.

Wat zou je willen doen als je geen informatieprofessional was?

Wellicht iets in de grafische industrie, werken met beelden en beeldbewerking.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 9 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *