Flashback: Anja van der Lans

Anja van der Lans sprak in 2003 als ‘professional in het nieuws’ over haar nieuwe baan als chief knowledge officer bij Deloitte & Touche. Inmiddels werkt ze alweer jaren als consultant.

Na jaren in de bibliotheekwereld te hebben gewerkt, ontdekte Anja van der Lans haar voorliefde voor het consultancyvak. ‘Ik kom als consultant steeds bij nieuwe klanten over de vloer. Ik leer hun organisatie kennen en daarmee nieuwe mensen en nieuwe situaties. Dat maakt dit vak erg aantrekkelijk,’ zegt Van der Lans. Ze werkt sinds 2009 als consultant bij Incentro International (voorheen VLC).

De rode draad in haar werk is bezig zijn met informatie en kennis, en de nieuwsgierigheid naar hoe dat past in een organisatie. ‘Wel is mijn interesse opgeschoven van de operationele naar de tactisch-strategische kant van informatie.’ Daar hebben volgens haar de opleidingen die ze in de loop der jaren heeft gevolgd aan bijgedragen. Van der Lans studeerde in de avonduren bedrijfskunde aan de Open Universiteit, deed vervolgens een master Knowledge Management in Tilburg en rondde onlangs een change managementopleiding af aan de VU. ‘Ik ben een buzzy bee.’

Niet dat zij niets meer doet met haar bibliotheekopleiding die ze ooit volgde aan de Tiele Academie. ‘Ook in mijn consultancypraktijk wordt belang gehecht aan structurering van informatie met onderwerpen als metadatering, ontsluiting, thesauri en taxonomieën. Ik hoor mensen in de bibliotheekwereld vaak zeggen: niemand kijkt meer naar deze vakken om. Niets is minder waar: ze zijn keihard nodig!’

Haar werkgever Incentro richt zich onder andere op enterprise information management. Of anders gezegd: het verhogen van het rendement op informatie, in welke vorm dan ook binnen een organisatie. Door gestructureerde en ongestructureerde informatie te combineren, ontstaan nieuwe inzichten en nieuwe kennis. Het levert haar verschillende soorten opdrachten op. Van der Lans: ‘Denk bijvoorbeeld aan een businessanalyse: wat is er fout en wat kan er beter in een informatiehuishouding of strategie met betrekking tot kennis en data. Ook adviseer ik over enterprise search: het doorzoekbaar en toegankelijk maken van informatie en kennis binnen een organisatie. Dat laatste heeft meestal te maken met ongestructureerde data, zoals gegevens op een intranet en personeelsprofielen. Ook het begeleiden van veranderingstrajecten binnen organisaties zit in mijn takenpakket.’

Ziet Van der Lans een trend in enterprise information management? ‘Steeds vaker worden ongestructureerde data gekoppeld aan gestructureerde data, veelal onder de noemer van big data. En daar worden zo langzamerhand zoek- en analyseoplossingen op losgelaten. Dan moet je denken aan producten die werken met een unified index. Dat laatste komt erop neer dat je een centrale index bouwt voor zowel gestructureerde als ongestructureerde informatie. Iets wat overigens nu nog geen eenvoudige klus is. De komende vijf jaar wordt dit echt een heel belangrijke ontwikkeling.’

Deze bijdrage komt uit IP nr. 5 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *