Europese perspectieven: 4C

Door: Irene Haslinger

Kortgeleden, in februari 2013, is het project 4C van start gegaan. 4C staat voor Collaboration to Clarify the Costs of Curation. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en richt zich op het probleem van de oplopende kosten voor duurzame digitale opslag.

Er is aardig wat onderzoek gedaan naar kostenmodellen voor duurzame opslag. Een voorbeeld is het LIFE-project, Life Cycle Information for e-Literature, een samenwerkingsproject tussen de British Library en University College London. Binnen dit project is een methode ontwikkeld om de digitale levenscyclus van epublicaties in kaart te brengen en de kosten ervan te berekenen voor een periode van 5, 10 of 20 jaar. Toch hebben dit soort initiatieven er niet toe geleid dat instellingen die dagelijks te maken hebben met duurzame opslag, de beschikbare tools en methoden ook daadwerkelijk gebruiken.

De vraag is waarom?

Hier komt het 4C-project om de hoek kijken. Een van de doelen van het project is het gebruik van tools te verhogen, om zo het kosteneffectief werken te bevorderen. Vanuit 4C worden eerst de bestaande tools en methodes verzameld en geëvalueerd. Het is de bedoeling dat beroepsbeoefenaars zich bewust worden van de behoeften van hun organisatie en van de meerwaarde die het werken met een speciale tool kan hebben. Die meerwaarde zit niet alleen in het beter beheren en beheersen van de kosten, maar ook in het maken van een zorgvuldige afweging van de verschillende aspecten van duurzame opslag: risico, waardestelling, kwaliteit en duurzaamheid. Vervolgens wordt gekeken hoe bestaande hulpmiddelen meer ‘op-maat’ gemaakt kunnen worden zodat verschillende typen organisaties, zowel in de publieke als de private sector, er in de praktijk mee uit de voeten kunnen. Ook zullen er, waar nodig, nieuwe tools en methoden ontwikkeld worden.

Naast praktische hulpmiddelen moet het project ook leiden tot een netwerk van organisaties met Curation Costs Exchange als bindende factor. Binnen dit netwerk kunnen ervaringen worden uitgewisseld en kan kennis verspreid worden. Op de komende iPRES-conferentie in Lissabon (2-5 september) wordt een workshop gewijd aan 4C.

Irene Haslinger is senior beleidsadviseur en programmamanager Europese projecten bij de KB.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 5 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *