Peter van Gorsel: ‘De kracht van IP is de verankering in de professie’

InformatieProfessional is op 1 april overgenomen door GO opleidingen. Peter van Gorsel is de nieuwe uitgever van InformatieProfessional. De redactie stelde hem een aantal vragen.

Waarom ben je de uitgever van InformatieProfessional geworden?

‘Ik ben vorig jaar expres met vervroegd pensioen gegaan om weer de tijd te krijgen terug te keren naar wat ik echt leuk vind. Ik heb een meer dan grote belangstelling voor uitgeven, voor zowel print als digitaal. Sinds mijn directeurschap van onder andere de Amsterdamse IDM-opleiding heb ik een vasthoudende passie voor de rol en de importantie van kennis en informatie in onze samenleving. Tussen die twee zijn flinke overeenkomsten, dus kon ik op het aanbod om de uitgever van InformatieProfessional te worden geen nee zeggen. Daarnaast is dat een spannend moment om weer eens aan het uitgeefroer te staan.’

Waarom wilde GO opleidingen InformatieProfessional overnemen?

‘De overname moet vooral gezien worden in het licht van het vak als we dat nog zo willen noemen. Professionalisering, informeren, journalistiek en uitgeven liggen heel dicht bij elkaar.’

Wat is dé kracht van InformatieProfessional? En wat is de zwakte? En wat is de uitdaging?

‘De kracht is het merk en de verankering in de professie. Met daarbij de rol van een toegewijde redactie en een professionele redacteur. Tegelijkertijd zijn dat ook de punten waarop het kwetsbaar is. Het vak moet wel in InformatieProfessional zijn platform zien en de redactie haar toewijding vertaald zien in een goed blad. Over de eindredacteur niets dan lof. Er is ook wel zorg over de twee A’s: advertenties en het aantal abonnees. Maar daar meld ik me nog wel voor op de geschikte momenten.’

Ga je veel aan het blad veranderen?

‘Een levensgevaarlijke vraag voor een uitgever die er net zit. Mijn eerste aandacht gaat uit naar de twee A’s (adverteerders en abonnees). Natuurlijk heb ik ook wel eens een idee, maar dat gaat via de geijkte weg langs de redactie. Veel uitgevers denken dat restylen een panacee is voor alle problemen. Ik denk dat zeker niet, de inhoud is leidend.’

Hebben tijdschriften nog wel toekomst?

Alles wordt minder (abonnees, adverteerders) en die neergaande lijn lijkt niet te keren.

Waarom dan toch nu uitgever worden?

‘De geschiedenis van de media laat zien dat er nog nooit een medium helemaal verdwenen is. Tijdschriften hebben zeker een toekomst, maar niet meer als alleen print. De digitale context is een sine qua none voor een publicatie. Het is zeker spannend, maar daar houd ik wel van.’ InformatieProfessional is een erg informatief, maar ook erg braaf blad, zelden vindt er polemiek plaats.

Moet het niet wat scherper?

‘Nu lijkt het er toch op dat ik mij ga bemoeien met het blad. Op het gevaar af dat het volgende nummer bol staat van de ingezonden brieven. Ja, ik denk dat InformatieProfessional wel eens het voortouw kan nemen in discussies die het vak bezighouden. We staan dan ook open voor mensen die zo’n discussie willen aanzwengelen, die we in print en digitaal open zetten.’

Uitgevers zijn de laatste jaren in een steeds kwader licht komen staan i.v.m. zaken als DRM (kopieerbescherming), een weigerachtige houding ten opzichte van open access, verouderde businessmodellen die koste wat koste in de lucht gehouden worden. Wat moet er veranderen om het uitgeversvak toekomstbestendig te maken?

‘In principe vind ik dat auteurs en uitgevers in staat moeten zijn om een bedrijf staande te houden. En dat er sprake moet zijn van loon c.q. beloning naar werken. Niet alles kan vanuit subsidies of een open access-model overeind blijven. Maar er zijn allerlei vormen te bedenken waarbij OA en betaalde content elkaar kunnen versterken. We zijn wel nog stevig aan het experimenteren op dit terrein.’


CV

Sinds 1 april

Uitgever InformatieProfessional

2012-heden

Directeur House of Denim

2004-heden

Lid redactieraad tijdschrift Inct

1998-2011

Directeur Instituut voor Media en Informatie Management Hogeschool van Amsterdam

1997-2011

Voorzitter Amsterdamse Boekenmarkt

1990-1995

Directeur J.M. Meulenhoff

1982-1990

Directeur Penguin

1984-1987

Marketingmanager Arbeiderspers/Querido


Deze bijdrage komt uit IP nr. 4 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *