In memoriam: Dick Reumer (1932-2013)

Door: Marian Koren

Dick Reumer markeert in verschillende opzichten de geschiedenis van de openbare bibliotheken in Nederland. De periode 1971-1990 waarin hij leiding gaf aan het centrale bureau voor het OB-werk, het NBLC, is kenmerkend voor de ontwikkeling van de moderne openbare bibliotheek geweest.

Dick Reumer betrad het bibliotheekveld in 1960 bij de Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening (KCVL). Daarna werd hij directeur van de (katholieke) PBC Haarlem en van daaruit trad hij aan als directeur van de Centrale Vereniging. Het was het moment van ontzuiling en uitbouw. Daaraan leiding geven was Reumer op het lijf geschreven.

Met de fusie in 1972 van vijf bibliotheekorganisaties tot het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum kwam een landelijke vereniging van openbare bibliotheken tot stand die uniek was. Reumer wist de vele belangen te verenigen, zowel voor een echte Bibliotheekwet (1975) als voor het verzet tegen latere bezuinigingen. Hij ging voorop in demonstraties, zoals de actie in zijn stijl: ‘Help, de bibliotheek verzuipt’. En hij maakte de OB politiek relevant. De OB is er voor iedereen: dat publieke belang stond bij de sociaal betrokken Reumer centraal. Hij gaf zijn medewerkers kansen de inhoudelijke dienstverlening uit te bouwen met nieuwe diensten voor nieuwe doelgroepen.

Alles wat bij kon dragen om de openbare bibliotheken te ondersteunen pakte Reumer op: hij onderhield contacten en werkte samen tot ver buiten de OB-wereld, waarbij zijn ondernemerservaring hem goed van pas kwam. Internationaal deelde hij gul van zijn ervaringen: uitwisseling, ontwikkelingshulp, oprichten van centra en praktische werkgroepen – iedereen kende het NBLC en kon Reumer niets weigeren. Een charismatisch leider ook die dag en nacht voor zijn personeel klaar stond en omgekeerd.

Zo bouwde Dick Reumer het NBLC met visie, organisatietalent en daadkracht onvermoeibaar uit naar een professioneel bedrijf van 300 werknemers. Dat alles ten dienste van de openbare bibliotheek, een professionele maatschappelijke instelling die zich betrokken toont bij de samenleving en mensen kansen biedt tot emancipatie, ontwikkeling en engagement. Dick Reumer was de icoon van dat openbare bibliotheekwerk.

Marian Koren is secretaris FOBID Netherlands library Forum en internationaal aanspreekpunt van de nationale bibliotheekorganisaties. Zij is tevens senior beleidsadviseur bij de VOB.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 2 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *