Europese perspectieven: een netwerk van kennis

Door: Irene Haslinger

Op 1 februari vond in Parijs de kick-offbijeenkomst plaats van het Europese project SUCCEED. Het project duurt twee jaar en gaat over de vraag hoe kennis die voortkomt uit Europese projecten, in dit geval kennis over digitalisering, het beste kan worden beheerd en verspreid. Niet zelden gebeurt het dat projectresultaten in de vorm van onderzoeksrapporten op de plank belanden of dat tools het niet verder schoppen dan werkende prototypes. Hoe komt dit?

Er zijn vele redenen voor te noemen, maar een bekende oorzaak is deze: R&D-activiteiten lopen per definitie vooruit op de dagelijkse praktijk. Dit betekent dat een organisatie vaak niet in staat is om onderzoeksresultaten direct in te passen op het moment dat een project is afgerond en prototypes beschikbaar komen. Voor het doorontwikkelen en implementeren van de prototypes, de laatste stapjes in de innovatieketen, ontbreken de financiële middelen of de urgentie.

Ook komt het voor dat onderzoeksresultaten wel bekend zijn binnen de groep die actief betrokken was bij een project, maar niet daarbuiten. Een goede oplossing voor een wijdverbreid probleem wordt zo weinig benut, terwijl de beoogde doelgroep er wel veel behoefte aan heeft.

Voor dit probleem is geen pasklare oplossing. Maar er zijn wel mogelijkheden om het wegvloeien van kennis te verminderen. Zo wordt binnen SUCCEED een platform ontwikkeld waar bestaande en nieuwe tools beschikbaar worden gesteld. Ook is er binnen het project aandacht voor de rol van zogenaamde expertisecentra (Centres of Competence). De afgelopen jaren zijn een aantal Europese expertisecentra opgericht met als doel kennis uit projecten te bundelen, te behouden en te verspreiden. Maar er is nog weinig bekend over de effectiviteit van deze kenniscentra.

Wat moet een expertisecentrum nu precies doen om succesvol te zijn? Hoe kan een expertisecentrum het beste aansluiten bij de huidige praktijk waarin onderzoekers kennis delen in netwerken en (virtuele) onderzoeksomgevingen? En hoe kunnen expertisecentra effectief samenwerken? Op deze vragen hoopt SUCCEED een antwoord te kunnen geven.

succeed-project.eu

Irene Haslinger is senior beleidsadviseur en programmamanager Europese projecten bij de Koninklijke Bibliotheek.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 2 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *