Selectiebeleid overheidsarchieven aangepast

Op 1 januari is een gewijzigd Archiefbesluit van kracht geworden.

De adviserende rol van de Raad voor Cultuur bij de selectie van archieven is geschrapt. In de nieuwe situatie zijn de leden van het ‘strategisch informatieoverleg’ (SIO) verantwoordelijk voor een zorgvuldige belangenafweging. Aan dat overleg neemt ook een externe deskundige deel namens de recht- en bewijszoekende burgers.

Het nieuwe Archiefbesluit moet tegemoet komen aan alle veranderingen in de overheidsarchivering die samenhangen met de digitalisering. De selectie moet aansluiten bij de nieuwe informatiehuishouding. Selectiebeslissingen dienen op het juiste niveau en vroegtijdig in het proces van creatie, gebruik en beheer van informatie genomen te worden.

In het gewijzigde Archiefbesluit is ook de vernieuwing van het toezicht volgens de Wet Revitalisering Generiek Toezicht verwerkt. De details van alle nieuwe regelingen zijn te vinden bij het Nationaal Archief.

www.nationaalarchief.nl/onderwerpen/wetten-regelgeving/ archiefbesluit

Deze bijdrage komt uit IP nr. 1 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *