Europese perspectieven: Horizon 2020

Door: Irene Haslinger

Horizon 2020 is de naam van het nieuwe kaderprogramma van de EU voor onderzoek & innovatie. Het programma loopt van 2014- 2020 en heeft een totaalbudget van 80 miljard euro. Een groot verschil met voorgaande kaderprogramma’s is de directe koppeling van onderzoek en innovatie aan de markt. Nieuwe financieringsvormen zijn gericht op het intensiveren van de samenwerking tussen onderzoekers en het bedrijfsleven. De gedachte is dat investeringen op basis van Europees onderzoeksgeld zo deels terugvloeien naar het Europese bedrijfsleven.

Het programma is opgebouwd rond drie prioriteiten, waarbij de focus ligt op de grote maatschappelijke uitdagingen waar Europa zich voor gesteld ziet. Voorbeelden zijn vergrijzing, schone energie, transport en voedselveiligheid. Maar dit neemt niet weg dat er ook ruimte is voor fundamenteel onderzoek. Voor informatieprofessionals, in de brede zin van het woord, biedt Horizon 2020 diverse aanknopingspunten.

Binnen prioriteit 1, excellente basiskennis, is het onderdeel onderzoeksinfrastructuren benoemd. Dit omvat ook e-infrastructuren en is gericht op het bieden van toegang tot ‘faciliteiten van wereldklasse’. Prioriteit 2, industrieel leiderschap, bevat ict-onderzoeksterreinen als content technologies and information management en future internet. Tot slot heeft prioriteit 3, maatschappelijke uitdagingen, het thema reflective societies – cultural heritage and European identity. Hier wordt gesproken over het digitaliseren, tonen en interpreteren van het Europese cultureel erfgoed met behulp van nieuwe technologieën.

De definitieve tekst van Horizon 2020 is nog niet helemaal vastgesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan de invulling van de werkprogramma’s. Eind 2013 gaan de eerste ‘calls for proposals’ open. Wees erbij!

Irene Haslinger is senior beleidsadviseur en programmamanager Europese projecten bij de Koninklijke Bibliotheek.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 1 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *