NVB 100: Een vak, een vereniging

Door: Michel Wesseling

De afgelopen 100 jaar werd het als vanzelfsprekend beschouwd lid te worden van een vakvereniging. Dat ligt nu anders. Vakgenoten vinden het bijvoorbeeld minder belangrijk om elkaar in een vereniging te treffen, omdat er nu zoveel andere manieren zijn (social media!) om met elkaar in contact te komen.

Ook staat het beroep van de informatieprofessional ter discussie. Zo doen zowel in openbare als wetenschappelijke bibliotheken al geruime tijd professionals uit andere disciplines hun intrede. Tegelijkertijd zijn er straks misschien wel geen bibliotheken meer met daarin werkende bibliothecarissen – of informatiecentra met de bijhorende informatieprofessionals.

Als NVB reageren we op deze veranderingen, door de brede doelstelling van 100 jaar geleden weer te omarmen en ons te richten op iedereen die in de informatieprofessie werkzaam is. Nieuwe groepen professionals zullen we actief uitnodigen en verwelkomen bij de activiteiten van de NVB. We zullen onze activiteiten verder openstellen voor niet-leden, zodat iedereen in ons vakgebied de kans heeft iets te leren, te netwerken of om deel te nemen aan aan onze evenementen en activiteiten. Uiteraard verwelkomen we deze professionals ook graag als lid!

Naast communicatie in sociale media en via de website zullen we de banden van de beroepsvereniging en het vakblad InformatieProfessional versterken. Vanaf 2013 zullen alle leden het blad ontvangen, een bevestiging dat het één vak is waar informatie-uitwisseling en deskundigheidsbevordering centraal staan.

We zetten stevig in op het versterken van de afdelingsstructuur én de nadruk op de synergie tussen de afdelingen: welke overeenkomsten hebben professionals in de verschillende disciplines gemeen, opdat ze van elkaar kunnen leren en elkaar op die punten kunnen versterken.

In ons Beleidsplan 2015: Beroep met Impact hebben we hiertoe de eerste concrete stappen gedefinieerd. Deze stappen komen erop neer dat de NVB veel meer als platform zal gaan functioneren, waarbij het bureau ondersteunende taken op zich neemt zodat de afdelingen zich kunnen richten op het inhoudelijke werk: expert meetings organiseren, het programma bepalen voor het jaarcongres, een studiereis, netwerkborrel of een kijkje in de keuken. Dat gebeurt nu ook al, maar we willen nog sterker benadrukken dat het NVBbureau daarbij ondersteuning kan bieden.

We hebben 100 jaar schaarste bewaakt, omdat boeken en tijdschriften kostbaar en kwetsbaar waren, de enige middelen om een boodschap te verspreiden. Nu is er (veel minder kwetsbare, want niet-fysieke) informatie in overvloed, en het aantal kanalen waarlangs informatie, cultuur, ontspanning aan mensen kan worden aangeboden neemt elk jaar exponentieel toe. Belangrijke rollen voor vakgenoten in de toekomst zullen liggen aan de curatie- en ontsluitingskant en gelijktijdig moeten we ervoor zorgen dat mensen, onze klanten, niet de weg kwijtraken in de informatieovervloed. Dat is onze taak.

Samenvattend is ons vak een ander vak dan 20, laat staan 100 jaar geleden en wij moeten de impact ervan op de samenleving opnieuw aantonen en zo onze positie herbevechten. Dat zullen we vooral zelf en met elkaar moeten doen door ons binnen onze bedrijven en instellingen veel duidelijker zichtbaar te maken en het belang van ons werk te onderstrepen: ImPact! De NVB zal ook in de toekomst het netwerk zijn dat onze professionals daarin zal ondersteunen en versterken.

Michel Wesseling is voorzitter van de NVB.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 11 / 2012. Het gehele nummer kun je hier lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *