Subsidie beschikbaar voor digitale geesteswetenschappen

Nederlandse onderzoekers kunnen subsidies van maximaal 120.000 euro per project aanvragen.

Naarmate steeds meer archieven, kranten, tijdschriften en tekstcorpora elektronisch beschikbaar komen, groeit de behoefte om spraak- en met name taaltechnologie te gebruiken voor het ontsluiten van deze enorme hoeveelheid gegevens. Zoeken naar ‘gelijksoortige’ documenten, het detecteren van het ‘sentiment’ van een tekstdocument, het selecteren van data die voldoen aan de criteria A, B en C, en het automatisch detecteren van ‘name entities’ zijn typisch zaken die goed met de huidige taaltechnologie gedaan kunnen worden. Om te voorkomen dat wetenschappers steeds opnieuw het wiel uitvinden en er op verschillende universiteiten dezelfde instrumenten worden ontwikkeld, is CLARIN in het leven geroepen.

CLARIN is een panEuropees infrastructuurproject waarbinnen instrumenten en bronnen die in de taal- en spraaktechnologiewereld gebruikt worden, beschikbaar worden gemaakt voor alle geïnteresseerde onderzoekers, met name in de geesteswetenschappen. Binnen het Europese project kennen landen hun eigen subsidies toe. CLARIN-NL, de Nederlandse versie, is gestart in april 2009 en loopt tot april 2015.

Onlangs is Call 4 van CLARIN-NL geopend. Nederlandse onderzoekers kunnen subsidies van maximaal 120.000 euro per project aanvragen. In totaal is er 600.000 euro beschikbaar.

Vorig jaar is onder meer subsidie toegekend aan een project van het Meertens Instituut om interactieve migratiekaarten te ontwikkelen en aan Huygens ING voor de ontwikkeling van Namescape, een serie instrumenten voor automatische naamherkenning in literaire werken.

www.clarin.nl/call/379

Deze bijdrage komt uit IP nr. 10 / 2012. Het gehele nummer kun je hier lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *