IP #10 / 2012: Open cultuurdata

In een geheel ander politiek klimaat dan we vandaag beleven was cultuurspreiding een voornaam doel van de rijksoverheid. We zullen de term waarschijnlijk niet tegenkomen in het programma van een nieuwe Nederlandse regering. Maar in de programma’s van diverse erfgoedinstellingen vinden we momenteel wel allerlei projecten die cultuur dichter dan ooit bij alle burgers kunnen brengen.

Nieuwe technologie brengt de museumcollectie, het oude boek, het archief bij u thuis. Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Pepijn Lemmens bericht over open data-projecten in de culturele sector.

Nicoline van der Sijs schrijft over Nederlab, een samenwerkingsproject van instellingen dat erop gericht is oude teksten, gedigitaliseerd in één bron ter beschikking te stellen voor onderzoek van taalkundigen, literatuurwetenschappers en historici. En Filip Boudrez laat vanuit zijn ervaringen bij het Antwerpse Gemeentearchief zien hoe de inhoud van een nog altijd groeiend aantal e-mailberichten ook voor het nageslacht bewaard kan worden.

Bekijk hier de inhoudsopgave van dit nummer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *