NWO investeert 2 miljoen euro in dataverzameling Nederlab

Onderzoekers gaan alle Nederlandse gedigitaliseerde teksten aan elkaar koppelen en doorzoekbaar maken.

Een groep onderzoekers heeft een subsidie van ruim twee miljoen euro van NWO gekregen voor het project ‘Nederlab – een laboratorium voor onderzoek naar de veranderingspatronen in de Nederlandse taal en cultuur’. Binnen Nederlab zal één open access-interface ontwikkeld worden om alle Nederlandse gedigitaliseerde teksten (boeken, tijdschriften en handschriften) vanaf de achtste eeuw te kunnen doorzoeken.

De tekstcorpora van onder meer de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), de Koninklijke Bibliotheek (KB), het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, het Meertens Insituut en Huygens ING zullen aan elkaar gekoppeld worden zodat ze via één portalsite doorzoekbaar gemaakt kunnen worden. Projectleider is Hans Bennis, taalkundige en directeur van het Meertensinstituut, een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De interface die tekstanalysesoftware zal bevatten, kan onder meer gebruikt worden om via veranderingen in de taal historische en culturele veranderingen te onderzoeken. Eind 2013 zal het eerste prototype gereed zijn en in 2014 zullen de definitieve versies van de interface en het tekstanalyseprogramma voltooid en voor iedereen beschikbaar zijn.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 7&8 / 2012. Het gehele nummer kun je hier lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *