Jong talent in het erfgoed volop in beweging

Erfgoed Nederland zoekt overnamepartner voor jongerenproject.

Op 31 juli a.s. staakt Erfgoed Nederland, het landelijk sectorinstituut voor het culturele erfgoed, zijn activiteiten. Voor het succesvolle project ‘Over de vloer. Jong talent in het erfgoed’ wordt een overnamepartner gezocht.

Over de vloer is bedoeld om erfgoedinstellingen te stimuleren om jongeren aan te nemen voor maatschappelijke stages. Sinds 2011 gaan elk jaar bijna tweehonderdduizend leerlingen op zoek naar een stageplek, om er voor een korte of langere periode vrijwilligerswerk te doen. Dat biedt erfgoedinstellingen een mooie kans om jong talent binnen te halen. De jongeren op hun beurt kunnen kennismaken met erfgoed en vrijwilligerswerk en hun talenten ontdekken of verder ontwikkelen. Bij het Regionaal Archief Leiden hebben middelbare scholieren een historische speurtocht voor basisschoolleerlingen opgezet. Ook werken leerlingen mee aan de stageklus ‘50 jaar dood’. Door het invoeren van oude overlijdensaktes leren jongeren meer over beroepen van vroeger.

Het jongerenproject van Erfgoed Nederland heeft tot nu toe verschillende resultaten opgeleverd. In samenwerking met Kunstfactor, sectorinstituut voor de amateurkunst, heeft Erfgoed Nederland een brainstorm georganiseerd met deelnemers uit de erfgoed-, vrijwilligers- en kunstensector. Doel van de bijeenkomst was de vraag hoe erfgoedprofessionals jongeren na het lopen van een maatschappelijke stage aan hun organisatie kunnen blijven binden. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft het projectteam ‘10 geboden’ gedestilleerd waarmee erfgoedinstellingen jongeren kunnen blijven binden. Daarnaast is er een database gemaakt met good practices op het gebied van maatschappelijke stages in de erfgoedsector. Ook zijn er verschillende kennisoverdrachtsbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Meer dan 120 molenaars zijn geïnformeerd over welke mogelijkheden de maatschappelijke stage biedt voor hun molen.

Voor de definitieve sluiting van Erfgoed Nederland zal nog een kwantitatief onderzoek uitgevoerd worden. Uit een onderzoek van Kunstfactor blijkt dat het aantal stageplaatsen binnen de amateurkunstsector inmiddels meer dan verdubbeld is. Er lopen nu 6.500 scholieren stage bij amateurkunstverenigingen. Jongeren zeggen dat ze de stages als zinvol en blikverruimend ervaren.

bit.ly/egip2012

Deze bijdrage komt uit IP nr. 1&2 / 2012. Het gehele nummer kun je hier lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *