5378 x gelezenReageer
Archivaris nooit uitgeleerd
Archivaris nooit uitgeleerd
10 december 2014
BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) presenteert film en manifest over leren als levensstijl.
 
Het werk van archivarissen is zo sterk in beweging dat zij continu moeten bijleren. Niet alleen in opleidingen, maar ook en vooral in hun dagelijks werk. Door daar bewust mee bezig te zijn en het leerproces van medewerkers te stimuleren en te faciliteren, kunnen managers van archiefinstellingen veel meer uit hun mensen halen. Branchevereniging BRAIN maakte hierover een film en een manifest.
 
Archiefinstellingen kampen door het (naderende) vertrek van grote aantallen oudere professionals met een braindrain op de ‘oude’ kennisgebieden. Daarnaast hebben zij te maken met schaarste aan kennis en ervaring op de nieuwe kennisgebieden die zich aandienen. BRAIN boog zich over de vraag wat dat betekent voor het personeelsbeleid van archiefinstellingen en de competenties van de archivaris van de toekomst.
 
Eigen leerproces
De voortdurende dynamiek in de branche maakt vakkennis niet overbodig, maar noopt wel tot het continu uitbreiden, aanscherpen en beproeven van die kennis. Trainingen en cursussen alleen volstaan niet: steeds vaker staan archivarissen voor vragen waarop nog geen antwoord te geven is. Werkend leren en lerend werken is dan het devies. Het vermogen om je eigen leerproces te ontwerpen is daarom de enige competentie die een archiefmedewerker echt nodig heeft voor het succesvol uitoefenen van zijn beroep. Het ontwikkelen van elk nieuw product, elke nieuwe dienst en elke nieuwe rol is immers in essentie een leerproces. Dat bewust en afgewogen vormgeven is de kunst. Tot die conclusie kwam een werkgroep van BRAIN toen deze zich boog over de vraag wat de archivaris van de toekomst in zijn mars moet hebben.
 
Katalysator
BRAIN heeft deze boodschap verpakt in een film die mensen van binnen en buiten het archiefvak aan het woord laat over leren leren, lerend werken en werkend leren. Van ‘firestarter’ Pieter Spinder, initiatiefnemer van de onorthodoxe businesschool Knowmads, tot Els van den Bent en Riemer Knoop van de Reinwardt Academie; van gemeentesecretaris Willem van den Berg van de gemeente Heemstede tot Mark van Twist van de Nederlandse Academie voor Openbaar Bestuur: allemaal vertellen ze vanuit hun eigen perspectief over omgaan met dynamiek en over de uitdaging om je eigen werk steeds opnieuw uit te vinden. Met deze film en het bijbehorende manifest als katalysator wil BRAIN haar leden prikkelen om hetzelfde te doen.
 
Film en manifest zijn vrij verkrijgbaar via www.archiefbrain.nl
 

Reageren

*verplichte velden
 
 
IP #6: Marco de Niet kijkt terug op 11 jaar DEN

In de nieuwste IP aandacht voor een onderzoek naar opleidingsbehoeften in ons vakgebied, de indrukken van een big data-congres in New York, interview met Marco de Niet bij zijn afscheid van DEN (en tevens spreker op het komende KNVI Jaarcongres) en drie zelfhulp)boeken over smartphoneverslaving.