5198 x gelezenReageer
Reageer op position paper ‘Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie'
Reageer op position paper ‘Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie'
13 april 2016

Hoe ziet de toekomst van de collectie digitaal erfgoed in Nederland eruit? Vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is de position paper 'Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie’ opgesteld. De erfgoedsector kan tot en met 29 april reageren.

Onder regie van OCW werken de landelijke knooppunten (Koninklijke Bibliotheek, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nationaal Archief, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen en kenniscentrum DEN) aan de uitvoering van de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed. Deze strategie schetst een gezamenlijk perspectief om een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed te ontwikkelen.

Een belangrijk onderdeel is het formuleren van een toekomstvisie over de collectie digitaal erfgoed. De samenwerkende ‘knooppunten’ hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een toekomstbeeld voor een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie. Het bevat een aanpak om gezamenlijk digitaal erfgoed te presenteren, aansluitend bij recente technologische ontwikkelingen.

De erfgoedsector kan tot en met 29 april a.s. reageren op de toekomstvisie 'Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie'. Daarvoor zijn een reviewversie (pdf) en een reviewformulier met instructie (Excel) beschikbaar gesteld. Het reviewformulier kan gemaild worden naar p.vankoetsveld[a]minocw.nl.

Reageren

*verplichte velden
 
 
IP #5: #LibrariesResist!

Sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten is Donald Trump dominant aanwezig in de internationale media. Nu prijkt hij ook op de cover van IP. Hij is de eerste politieke leider die die twijfelachtige eer krijgt, en dat is natuurlijk niet voor niets. In het artikel ‘Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists’ brengt Marjo Bakker in kaart welke gevaren Amerikaanse bibliothecarissen en archivarissen zagen opdoemen en welke acties zij tot dusver ondernamen in een poging het tij te keren.