2465 x gelezen
IP #1 2017: Open web
IP #1 2017: Open web
7 februari 2017

Sinds november 2016 zijn Amerikaanse klimaatwetenschappers druk bezig om hun databases veilig te stellen, schrijft Enno Meijers in dit nummer. Zij vrezen dat president - en klimaatscepticus - Trump hun onderzoeksprogramma’s zal stilleggen en hun enorme dataverzamelingen van het web zal laten verdwijnen. 

Het ideaal van een open web waarin we vrij content en informatie kunnen delen, staat onder druk, luidt de strekking van Meijers artikel. En niet alleen door Trumps mogelijke activiteiten. Organisaties en personen betrokken bij de publieke informatievoorziening dienen zich meer bewust te zijn van de bijdrage die ze kunnen leveren aan een meer open en transparant web. Meijers gaat uitgebreid in op IPFS (‘InterPlanetary File System) dat een een protocol biedt waarmee elke computer een volwaardig knooppunt in het web kan worden. Bibliotheken, erfgoedinstellingen, universiteiten en overheidsorganisaties kunnen zo bijdragen aan een open infrastructuur.
 
Zonder een open web met een open infrastructuur zouden initiatieven als Bellingcat, een burgercollectief dat zich bezighoudt met onderzoeksjournalistiek – bijvoorbeeld naar het neerhalen van de MH17 – nooit kunnen bestaan. Met alle open bronnen die er nu beschikbaar zijn, is er ontzettend veel uit te vogelen, vertelt Bellingcat-medewerker Christiaan Triebert in dit nummer. Over die open bronnen zal hij ook vertellen op de VOGIN-IP-lezing op 9 maart in Amsterdam.
 
Open bronnen zijn overigens nog geen makkelijk doorzoekbare materie, stelt Ronald Baan, een van de initiatiefnemers van Haagse Feiten, in een interview in deze IP. Zij schrapen informatie uit parlementaire documenten die door de overheid – in ruwe vorm – beschikbaar worden gesteld. Juist informatieprofessionals zijn onontbeerlijk om uit deze berg informatie voor iedereen beschikbaar te maken. 
 
Behalve het open web en open bronnen wordt in deze IP ook aandacht besteed aan emoji’s, het vertrek van Marian Koren uit de bibliotheekwereld en debuteert Marietje Schaake met haar eerste wisselcolumn.
 
Blader het nummer hier door.
 

 
IP #5: #LibrariesResist!

Sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten is Donald Trump dominant aanwezig in de internationale media. Nu prijkt hij ook op de cover van IP. Hij is de eerste politieke leider die die twijfelachtige eer krijgt, en dat is natuurlijk niet voor niets. In het artikel ‘Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists’ brengt Marjo Bakker in kaart welke gevaren Amerikaanse bibliothecarissen en archivarissen zagen opdoemen en welke acties zij tot dusver ondernamen in een poging het tij te keren.