3966 x gelezen
IP #2: de ip’er achter de camera
IP #2: de ip’er achter de camera
8 maart 2016

In dit voorjaarsnummer staat ‘naar buiten’ centraal. Of beter gezegd: informatieprofessionals die naar buiten treden. Zo vertellen Nederlandse universiteitsbibliotheken hoe ze gebruikmaken van YouTube als communicatiekanaal (en, inderdaad, zelf achter de camera staan).

Alla Keselman van de Amerikaanse National Library of Medicine (NLM) laat zien hoe je educatieve game-apps voor scholieren ontwikkelt. Verder in dit nummer: een onderzoek naar online bibliotheektutorials in het hoger onderwijs en een bijdrage over het kennismanagement bij Koninklijke Visio.

Plus: de mogelijkheden die de nieuwe Wet hergebruik van overheidsinformatie biedt aan de archiefsector. Kan die sector daardoor waardecreatie vinden buiten de eigen instellingen? 

Bekijk hier een voorproefje van dit nummer.

 
IP #5: #LibrariesResist!

Sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten is Donald Trump dominant aanwezig in de internationale media. Nu prijkt hij ook op de cover van IP. Hij is de eerste politieke leider die die twijfelachtige eer krijgt, en dat is natuurlijk niet voor niets. In het artikel ‘Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists’ brengt Marjo Bakker in kaart welke gevaren Amerikaanse bibliothecarissen en archivarissen zagen opdoemen en welke acties zij tot dusver ondernamen in een poging het tij te keren.