4874 x gelezen
IP #7: Special SharePoint
IP #7: Special SharePoint
6 oktober 2015

Sharepoint u al? Als een product een werkwoordvorm is geworden, dan weet je dat het op weg is algemeen goed te worden. Honderden grote en kleine organisaties zijn in de afgelopen jaren Microsoft SharePoint, het documentbeheerprogramma dat zich nog het gemakkelijkst met Lego vergelijkt, gaan toepassen.

Wat het precies is en wat de voor- en nadelen (want die zijn er ook, getuige het wanhopige ‘Ik hoop dat SharePoint nooit kindjes krijgt’ op Twitter) zijn, leest u in de special in dit nummer. En wat is de rol van de informatieprofessional bij de implementatie van dit programma binnen een organisatie? 

Ook over andere digitale initiatieven kunt u in dit nummer van IP meer te weten komen. Bijvoorbeeld over de inzet van WhatsApp als nieuwe vorm van dienstverlening. Of over de controversiële aanpak van het Nederlandse ebookplatform Tom Kabinet. Deze startup haalde de afgelopen periode het landelijke en internationale pers door te beginnen met het verkopen tweedehands ebooks.
 
Maar naast het nieuwe ook aandacht voor het vertrouwde. Want dit is ook het nummer waarin de honderdste column van Eric Sievers verschijnt. Een bewonderenswaardige prestatie. 
 
Bekijk een voorproefje van dit nummer op issuu.com (registreren vereist). Of download de pdf-versie
 
IP #5: #LibrariesResist!

Sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten is Donald Trump dominant aanwezig in de internationale media. Nu prijkt hij ook op de cover van IP. Hij is de eerste politieke leider die die twijfelachtige eer krijgt, en dat is natuurlijk niet voor niets. In het artikel ‘Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists’ brengt Marjo Bakker in kaart welke gevaren Amerikaanse bibliothecarissen en archivarissen zagen opdoemen en welke acties zij tot dusver ondernamen in een poging het tij te keren.