6616 x gelezen
IP 1 / 2015
IP 1 / 2015
4 februari 2015

Denkt u bij het horen van een startup aan een universiteitsbibliotheek? Zo begint Johan Tilstra in zijn artikel over de lean startup. Het is een nieuwe methode om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen, gebaseerd op ervaringen van succesvolle startups. De methode is ontwikkeld door Eric Ries die er een gelijknamige bestseller over schreef. De Universiteitsbibliotheek Utrecht is inmiddels fan. Zij zullen voortaan nieuwe diensten en producten zoveel mogelijk ontwikkelen volgens de lean startup. Een opkomende trend in ons vakgebied?

Over trends gesproken: zeven vakgenoten uit de brede informatiewereld kijken in dit nummer vooruit op de ontwikkelingen voor het komende jaar. Wat opvalt in hun bijdragen is de strijd tussen open en gesloten. 

Nog meer nieuwe plannen: Tjeerd de Boer (OCW) belicht in een interview zijn initiatieven voor een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur voor digitaal erfgoed. Delpher, waarover elders in dit nummer, is daarvan alvast een goed voorbeeld. Onlangs nog werd deze site met historische bronnen vernieuwd.

Ook IP hebben we vernieuwd. De opmaak van het blad is hier en daar opgefrist, Geert-Jan van Bussel debuteert als columnist en Eric Sieverts test in een nieuwe rubriek de zoekfunctie van websites, te beginnen met IENS.

Terug naar de eerder genoemde vraag van Johan Tilstra. Ja, startups horen volgens hem thuis in een (universiteits)bibliotheek – of een informatieafdeling, archief of erfgoedinsteling natuurlijk –, want ook zij moet steeds blijven innoveren. Wie inspiratie wil opdoen: in maart komt de schrijver van The Lean Startupnaar Nederland.

Bekijk een voorproefje van dit nummer op issuu.com 
 
IP #5: #LibrariesResist!

Sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten is Donald Trump dominant aanwezig in de internationale media. Nu prijkt hij ook op de cover van IP. Hij is de eerste politieke leider die die twijfelachtige eer krijgt, en dat is natuurlijk niet voor niets. In het artikel ‘Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists’ brengt Marjo Bakker in kaart welke gevaren Amerikaanse bibliothecarissen en archivarissen zagen opdoemen en welke acties zij tot dusver ondernamen in een poging het tij te keren.