5097 x gelezen
IP #6 2014
IP #6 2014
3 september 2014

In dit zomernummer van Informatieprofessional besteden we op diverse manieren aandacht aan de meerwaarde van digitalisering. Hoogleraar Digital Humanities Rens Bod vertelt hoe de kruisbestuiving tussen geesteswetenschappers en informatici leidt tot nieuwe vragen en inzichten. Een gesprek over digitale data en informatie, massadigitalisering en social tagging, en de verhouding tussen mens en machine in de bestudering van de producten van cultuur en beschaving. 

Ook in deze editie: hoe vordert het met de bibliotheek van de Hogeschool InHolland? Lukt het om de collectie 100% digitaal te krijgen? Manager Ria Paulides geeft een tussenstand. En hoe gebruik je Facebook het beste als instrument in de relatie met gebruikers en geïnteresseerden? Een stuk over ervaringen van erfgoedinstellingen met uiteraard aandacht voor de do’s en don’ts.  

Verder de afsluiting van de reeks van Lukas Koster over Linked Open Data, onalledaagse objecten in de bibliotheekuitleen, en aandacht voor de worsteling van Google met het Europese recht om vergeten te worden. Dat komt ook kijken bij digitalisering…   

Bekijk een voorproefje van dit nummer op issuu.com.

 
IP #5: #LibrariesResist!

Sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten is Donald Trump dominant aanwezig in de internationale media. Nu prijkt hij ook op de cover van IP. Hij is de eerste politieke leider die die twijfelachtige eer krijgt, en dat is natuurlijk niet voor niets. In het artikel ‘Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists’ brengt Marjo Bakker in kaart welke gevaren Amerikaanse bibliothecarissen en archivarissen zagen opdoemen en welke acties zij tot dusver ondernamen in een poging het tij te keren.