4156 x gelezen
IP #4 2014
IP #4 2014
23 april 2014

Zomaar een paar cijfers: In een willekeurige wijk in Nederland staan 17 huizen te koop. Via overheid.nl is te zien dat aan een bewoner onlangs een omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van een dakkapel. Deze informatie is mede mogelijk gemaakt door de geografische gegevens die erachter zitten. Geo-informatie, zo valt ook elders in dit nummer lezen, is echt overal. Reden om er een special aan te wijden.

Want veel meer dan we ons bewust zijn heeft de informatie die we vrijwel dagelijks gebruiken een geografische component. Informatie die soms gewoon leuk is, soms bijzonder nuttig en soms essentieel, zeker als het gaat om het uitvoeren van overheidstaken.

Voor veel professionals zal dit nog een tamelijk onontgonnen gebied zijn. Daarom kun je in dit themanummer van alles lezen over geodata: wat houdt het in, wie levert ze aan en wie maakt er gebruik van, hoe kun je er zelf in allerlei toepassingen gebruik van maken?

En, niet onbelangrijk, wat is de rol van de informatieprofessional daarin?

Bekijk een voorproefje van dit nummer op issuu.com.

 
IP #5: #LibrariesResist!

Sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten is Donald Trump dominant aanwezig in de internationale media. Nu prijkt hij ook op de cover van IP. Hij is de eerste politieke leider die die twijfelachtige eer krijgt, en dat is natuurlijk niet voor niets. In het artikel ‘Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists’ brengt Marjo Bakker in kaart welke gevaren Amerikaanse bibliothecarissen en archivarissen zagen opdoemen en welke acties zij tot dusver ondernamen in een poging het tij te keren.