4010 x gelezen
IP #3 2014
IP #3 2014
24 maart 2014

Deze InformatieProfessional gaat over de publieke ruimte. De plekken waar we elkaar ontmoeten en open informatie uitwisselen. Nou ja, open?! Heel veel informatie wisselen we digitaal uit en waar die informatie allemaal terecht komt, hebben we geen zicht op.

Hoe vrij is die publieke ruimte als we niet weten wie er mee luisteren en wat die met onze informatie doen? Frank Huysmans betoogt dat het gedaan is met neutraliteit van de informatieprofessional: we moeten hierin onze positie bepalen.

Openheid, daar vind je iets van. Bijvoorbeeld Open Access: het idee dat de auteur betaalt voor publicatie van wetenschappelijke informatie, waarna de hele wereld er vrij toegang toe heeft. Astrid van Wesenbeeck praat ons bij over de trends in open access… komt in 2014 het tipping point?

De Universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universteit Rotterdam stelde zich open voor IP-redacteur Alice Doek. Als een vlieg op de muur maakte ze alles mee, geen deur bleef gesloten.

Bekijk een voorproefje van dit nummer op issuu.com.  

 
IP #5: #LibrariesResist!

Sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten is Donald Trump dominant aanwezig in de internationale media. Nu prijkt hij ook op de cover van IP. Hij is de eerste politieke leider die die twijfelachtige eer krijgt, en dat is natuurlijk niet voor niets. In het artikel ‘Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists’ brengt Marjo Bakker in kaart welke gevaren Amerikaanse bibliothecarissen en archivarissen zagen opdoemen en welke acties zij tot dusver ondernamen in een poging het tij te keren.