x gelezen
IP #2 2014
IP #2 2014
27 februari 2014

In San Antonio/Texas heeft men tot volle tevredenheid het boek afgeschaft en een papierloze bibliotheek opgericht, met ebooks en ereaders te leen (lees erover in dit nummer). Maar met nog wel een ‘bibliotheekachtige ruimte’ om te zitten en elkaar te ontmoeten. Ook in de Nederlandse penitentiaire inrichtingen denkt men, mede ingegeven door de bezuinigingen, na over tablets in plaats van boeken. Ronald de Nijs belicht de ontwikkelingen binnen de gevangenisbibliotheken.

Iets vertrouwds verdwijnt: dé ‘Regels’ van de FOBID zijn vervangen. Karin Lodder legt uit waarom we overgaan op het internationale RDA voor onze metadata. Verder behandelt Lukas Koster de Vijf Sterren van Open Data, geformuleerd door Tim Berners-Lee. En tot slot het opslaan van onze persoonlijke gegevens, mede voor wetenschappelijk onderzoek. Wat mag? Wat zijn de gevaren? Heiko Tjalsma informeert over ‘trusted repositories’ en ‘safe places’.

Wordt het je nu bang te moede? Ter geruststelling: Leen Liefsoens geeft in de rubriek Lifehacking handige tips om je persoonlijke data te beveiligen.

Bekijk het voorproefje van dit nummer op issuu.com

 
IP #5: #LibrariesResist!

Sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten is Donald Trump dominant aanwezig in de internationale media. Nu prijkt hij ook op de cover van IP. Hij is de eerste politieke leider die die twijfelachtige eer krijgt, en dat is natuurlijk niet voor niets. In het artikel ‘Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists’ brengt Marjo Bakker in kaart welke gevaren Amerikaanse bibliothecarissen en archivarissen zagen opdoemen en welke acties zij tot dusver ondernamen in een poging het tij te keren.