IP #5: #LibrariesResist!

Sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten is Donald Trump dominant aanwezig in de internationale media. Nu prijkt hij ook op de cover van IP. Hij is de eerste politieke leider die die twijfelachtige eer krijgt, en dat is natuurlijk niet voor niets. In het artikel ‘Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists’ brengt Marjo Bakker in kaart welke gevaren Amerikaanse bibliothecarissen en archivarissen zagen opdoemen en welke acties zij tot dusver ondernamen in een poging het tij te keren.

IP #4: werkspecial

IP #4 is geheel gewijd aan werk. Met bijdragen over de Universiteitsbibliotheek Rotterdam waar oude managementmethodes overboord gezet, vrijwilligers, ontgroening en vergrijzing op de werkvloer en IP’ers die overstapten van de ene sector naar de andere.

IP #3 2017: Factchecking en nepnieuws

In IP #3 aandacht voor onder meer factchecking en nepnieuws. Plus de praktijk van het checken van uitspraken van politici.

IP #2 2017: cybersecurity

Ronald Prins, directeur van cyberbeveiligingsbedrijf Fox-IT, doet in IP #2 een aantal pittige uitspraken. ‘Ik hoop eigenlijk op een grote cyberramp. Dan weet ik zeker dat de ogen van de overheid geopend worden.’ Hij benadrukt dat we af moeten van het ongegronde standpunt dat alle cruciale instanties/bedrijven in Nederland zelf voor hun beveiliging moeten zorgdragen.

IP #1 2017: Open web

Sinds november 2016 zijn Amerikaanse klimaatwetenschappers druk bezig om hun databases veilig te stellen, schrijft Enno Meijers in dit nummer. Zij vrezen dat president - en klimaatscepticus - Trump hun onderzoeksprogramma’s zal stilleggen en hun enorme dataverzamelingen van het web zal laten verdwijnen.

IP #9: trendnummer

IP'ers archiveren, collectioneren, metadateren en ontsluiten stug door. Ook instrueren ze gebruikers hoe slim informatie te zoeken en op relevantie te beoordelen. Maar ondertussen malen weinigen in de buitenwereld nog om feiten en accuratesse. Heeft een speciale aflevering van uw lijfblad, geheel gewijd aan trends in informatiewerk, dan nog wel zin? Ja! Júíst nu heeft het zin.

IP #8: superapp WeChat

Het is misschien wel de meest complete app van dit moment: WeChat. Deze app van Chinese makelij dient als vervanger voor bekende namen als Facebook, Twitter, WhatsApp en ga zomaar door.

IP #7: De blochchain

Met de digitale valuta bitcoin werd de blockchaintechnologie bij het grotere publiek bekend. Blockchain wordt wel beschouwd als een van de meest disruptieve innovaties sinds de uitvinding van het internet. De financiële sector, energiebedrijven en de zorg bijvoorbeeld onderzoeken nu wat deze technologie voor hen kan betekenen. En meer dichtbij: DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) doet – as we speak – een pilot op dit gebied. De vraag is: wat kunnen wij informatieprofessionals met de blockchain?

IP #6: Werkspecial

Terug van vakantie? Dan is deze IP-special over werk het uitgelezen moment om te reflecteren over de arbeidsmarkt. Met aandacht voor de werktrends, LinkedIn voor bibliotheken en archieven, kennis bijspijkeren met MOOCs, de nieuwste generatie informatieprofessionals. Plus: wat leer je van vrijwilligerswerk?

IP #5: De IP’er komt naar je toe deze zomer

De universiteitsbibliotheek komt naar je toe via Snapchat! Wie denkt dat dit social mediakanaal voorbehouden is aan pubers, komt bedrogen uit. Vincent Jansen beschrijft de mogelijkheden ervan voor onze sector in een prikkelende bijdrage.

IP #4: embedded librarian

In de nieuwe IP aandacht voor onder andere de 'embedded librarian', GIFjes als miljoenenbusinness, 5 trends in de boekwetenschap en persistent identifiers, een oplossing voor linkrot?

IP #3: Web met een geheugen

In de nieuwe IP niet alleen een interview met vooraanstaand informatiewetenschapper Herbert Van de Sompel, maar ook met bibliotheekmanager Ria Paulides van Hogeschool Inholland (hoe gaat het met de digitale bibiliotheek?) en met de mensen achter KEI-ip, een certificeringsinitiatief voor informatieprofessionals. Plus: een terugblik op de VOGIN-IP-lezing.

IP #2: de ip’er achter de camera

In dit voorjaarsnummer staat ‘naar buiten’ centraal. Of beter gezegd: informatieprofessionals die naar buiten treden. Zo vertellen Nederlandse universiteitsbibliotheken hoe ze gebruikmaken van YouTube als communicatiekanaal. En vaak staan ze zelf achter de camera.

IP #1: Google Books; hoe nu verder?

We hebben iets te vieren. Want met het verschijnen van dit eerste nummer van 2016 zijn we de twintigste jaargang ingegaan. Het vakblad IP mag dus twintig kaarsjes uitblazen. Daarom starten wij dit jubileumjaar met een onderzoek van drie IDM-studenten.

IP #9: onderwijsspecial

In de jaarlijkse onderwijsspecial draait alles om 'transitie'. Informatieprofessionals krijgen een rol als ‘OER librarian’ bij het open en online onderwijs. De IDM-opleiding is in naam verdwenen, maar de bijbehorende competenties komen in de diverse opleidingen terug (zie uitgebreide opleidingenoverzicht in dit nummer). En ook het archiefonderwijs is intransitie. En studenten van Tilburg University hebben nu een ‘Experience Room’.

IP #8: De UB van de toekomst

In het vakgebied van informatieprofessionals staan vragen centraal. Ze zijn de essentie van wat professionals doen, of ze nu klanten helpen met zoeken naar antwoorden op vragen die zij hebben of zelf aan de slag gaan met het bevragen van catalogi, databanken en zoekmachines. De nieuwe IP wemelt ook van de vragen. Zo vraagt Vincent Janssen zich in het coverartikel af hoe de universiteitsbibliotheek van de toekomst eruitziet.

IP #7: Special SharePoint

Sharepoint u al? Als een product een werkwoordvorm is geworden, dan weet je dat het op weg is algemeen goed te worden. Wat het precies is en wat is de rol van de informatieprofessional bij de implementatie van dit programma binnen een organisatie?

IP #6: alles open!

Een piratenbenadering van open access, bibliotheken ontsluiten open data van de overheid, investeringsmaatschappij Dasym doet een boekje open over het belang van informatiespecialisten en nog veel meer 'open' onderwerpen in IP #6.

IP #5: special digitaal erfgoed

Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw speelt digitalisering een rol in erfgoedinstellingen. Archieven en musea zijn druk bezig om hun positie te bepalen in het digitale speelveld. In deze special over digitaal erfgoed plaatst IP de laatste ontwikkelingen in een context.

IP #4: Denk dwarser!

In het ordenen en ontsluiten van informatie wemelt het van de normen en standaarden. Maar hebben we wel genoeg oog voor afwijkingen van de norm? In IP #4 ruim aandacht voor pioniers en afwijkend-zijn.

IP #3: Let's get social

In IP #3 aandacht voor Wikipedia: wat kunnen bibliotheken, archieven en musea ermee? Veel, zo blijkt. Dat geldt ook voor Pinterest. Rob Coers laat voorbeelden zien en geeft vele praktische tips. Verder zocht en vond het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis een open source catalogussysteem. Hun ervaringen met het Evergreen-catalogussysteem en de bijbehorende community.

IP 2 / 2015

Snijden met licht, printen met plastic... Wat heeft dit te maken met het informatievak? Steeds meer. Welkom in de makerspace. Die kenden we al uit de openbare bibliotheken, maar in de VS verovert de makerspace ook een plaats in universiteitsbibliotheken. Nog niet in Nederland, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

IP 1 / 2015

Denkt u bij het horen van een startup aan een universiteitsbibliotheek? Zo begint Johan Tilstra in zijn artikel over de lean startup. Het is een nieuwe methode om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen, gebaseerd op ervaringen van succesvolle startups. De methode is ontwikkeld door Eric Ries die er een gelijknamige bestseller over schreef. De Universiteitsbibliotheek Utrecht is inmiddels fan. Zij zullen voortaan nieuwe diensten en producten zoveel mogelijk ontwikkelen volgens de lean startup. Een opkomende trend in ons vakgebied?

IP 9 / 2014

Het onderwijs staat maar zelden stil en als het al gebeurt is het maar voor even. Als instellingen voor cultureel erfgoed, bibliotheken en andere kennisorganisaties willen inspelen op die snelle veranderingen kunnen zij zich geen afwachtende houding permitteren. Maar welke ontwikkelingen zijn nu werkelijk relevant, en welke kunnen worden afgeschreven als hype? Kunnen bibliotheken echt iets met MOOC’s? Valt er nog eer te behalen aan e-learning? En wat is voor een informatieprofessional nu belangrijker: vaardigheden of vakkennis?

IP 8 / 2014

De afgelopen weken explodeerden de social media weer rondom pikant privacynieuws zoals het verontrustende toekomstbeeld in het filmpje Informatie, de adviseur van de toekomst. Tja, burgerrechten in het digitale tijdperk, het blijft een gevoelig en actueel onderwerp. Dat is ook waar Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom, zich mee bezighoudt.

IP #7 2014

Hoe gaan zoekmachines het recht op vergetelheid in praktijk brengen? Zit de officiële waakhond, het College bescherming persoonsgegevens, daar wel bovenop? En is de vrijheid van meningsuiting en de integriteit van nieuwsarchieven voldoende gegarandeerd? Je leest het in deze IP.

IP #6 2014

In dit nazomernummer van IP een interview met hoogleraar Digital Humanities Rens Bod. Hij vertelt hoe de kruisbestuiving tussen geesteswetenschappers en informatici leidt tot nieuwe vragen en inzichten. Een gesprek over digitale data en informatie, massadigitalisering en social tagging, en de verhouding tussen mens en machine in de bestudering van de producten van cultuur en beschaving.

IP #5 2014

Jaarlijks starten er tussen de 120.000 en 140.000 Nederlanders een onderneming, waarvan 95 procent als zelfstandige zonder personeel (zzp'er). Inmiddels telt ons land zo’n 800.000 zzp'ers. Ook in de informatiewereld beginnen steeds meer professionals een eigen bedrijf. Alle reden dus om voor het omslagartikel 7 zelfstandige eigen bazen te vragen naar hun ervaringen (plus hun tips voor beginners).

IP #4 2014

Zomaar een paar cijfers: In een willekeurige wijk in Nederland staan 17 huizen te koop. Via overheid.nl is te zien dat aan een bewoner onlangs een omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van een dakkapel. Deze informatie is mede mogelijk gemaakt door de geografische gegevens die erachter zitten. Geo-informatie, zo valt ook elders in dit nummer lezen, is overal. Reden om hier een special aan te wijden.

IP #3 2014

Deze InformatieProfessional gaat over publieke ruimte. De plekken waar we elkaar ontmoeten en open informatie uitwisselen. Nou ja, open?! Heel veel informatie wisselen we digitaal uit en waar die informatie allemaal terecht komt, hebben we geen zicht op. Hoe vrij is die publieke ruimte als we niet weten wie er mee luisteren en wat die met onze informatie doen? Frank Huysmans betoogt dat het gedaan is met neutraliteit van de informatieprofessional: we moeten hierin onze positie bepalen.

IP #2 2014

In San Antonio/Texas heeft men tot volle tevredenheid het boek afgeschaft en een papierloze bibliotheek opgericht, met ebooks en ereaders te leen (lees erover in dit nummer). Maar met nog wel een ‘bibliotheekachtige ruimte’ om te zitten en elkaar te ontmoeten. Ook in de Nederlandse penitentiaire inrichtingen denkt men, mede ingegeven door de bezuinigingen, na over tablets in plaats van boeken. Ronald de Nijs belicht de ontwikkelingen binnen de gevangenisbibliotheken.

IP #1 2014

In Nederland wordt al jaren gesproken over certificering van het vak van de informatieprofessional. Maar de praktijk blijkt vooralsnog weerbarstig. Voor een specifieke groep, namelijk octrooi-informatiespecialisten, is deze certificering wel in aantocht, een internationale nog wel. Bettina de Jong (Shell) vertelt in een interview over deze ontwikkelingen – en geeft en passent een interessant inkijkje in haar vakgebied.

 
IP #5: #LibrariesResist!

Sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten is Donald Trump dominant aanwezig in de internationale media. Nu prijkt hij ook op de cover van IP. Hij is de eerste politieke leider die die twijfelachtige eer krijgt, en dat is natuurlijk niet voor niets. In het artikel ‘Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists’ brengt Marjo Bakker in kaart welke gevaren Amerikaanse bibliothecarissen en archivarissen zagen opdoemen en welke acties zij tot dusver ondernamen in een poging het tij te keren.