HomeRedactieblogVerkeerde prioriteiten

Verkeerde prioriteiten

Avatar

Jos van Dijk

Redacteur InformatieProfessional

Hoe gedetailleerd het regeerakkoord op sommige gebieden ook is, voor de informatievoorziening van de overheid hebben de heren vooralsnog geen plan. Eén ding is duidelijk: de nieuwe regering wil gigantisch bezuinigen op het aantal ambtenaren. Dit is een punt waarover de coalitie geen enkel verschil van mening had. Sterker nog: de oppositiepartijen gaan er ook een heel eind in mee, als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt.

Of de plannen voor een kleinere overheid realistisch zijn moet nog bewezen worden. Het vorige kabinet wilde twaalf duizend banen schrappen bij het Rijk. Na drieëneenhalf jaar regeren bleef de teller op tweeduizend staan. Ex-minister Guusje ter Horst, de voormalige baas van alle ambtenaren, zegt deze week in Vrij Nederland dat de bezuinigingen die het demissionaire kabinet Balkenende er op het laatst door heeft gedrukt in de Miljoenennota, volstrekt onhaalbaar zijn. Wat kan Rutte I dan nog, vraag je je af. Vergeet niet, zegt Ter Horst: "Bijna alles wat de politiek wil, kost meer mankracht."

Wat deze bezuinigingsdrift gaat betekenen voor de informatievoorziening, is moeilijk te overzien. De overheid is in feite één grote informatiefabriek. Ingrepen, zoals voorzien, moeten wel tot achteruitgang leiden. Maar veel kwalijker is het dat je politici die zo gefocust zijn op aantallen, zelden hoort over de meer kwalitatieve kanten van de rijksdiensten.

Onlangs werd de achtste Ketelaar-lezing in het Nationaal Archief gehouden door Mr. Willibrord Davids, de voorzitter van de Commissie van onderzoek besluitvorming Irak. Deze Commissie had na alle conclusies over de gang van zaken bij het begin van de Irak-oorlog ook nog een opmerking gemaakt over de toegankelijkheid van de overheidsarchieven. Mr. Davids heeft hier nu voor een gehoor van archivarissen een nadere toelichting op gegeven. Hij pleitte voor  meer zorgvuldigheid wil bij het rubriceren van vertrouwelijke en staatsgeheime stukken en een regelmatige toetsing of een eenmaal toegekende kwalificatie na verloop van tijd nog wel gehandhaafd zou moeten worden. De regering heeft zoiets wel in woorden toegezegd, maar er wordt nog weinig werk van gemaakt, zegt Davids.

Hij constateert ook dat noodzakelijke verbeteringen in de uitvoering van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) al jaren uitblijven. En dat is volgens Davids niet het gevolg van een tekort aan personeel. "Ik ben geneigd om mij meer aan te sluiten bij degenen die het euvel zoeken in de bestaande cultuur bij veel overheidsorganen dan in een capaciteitsprobleem." De eenzijdige, door de politiek afgedwongen aandacht voor de kwantiteit, de aantallen ambtenaren, zal, vrees ik, ook nu weer ten koste gaan van het veel urgenter onderwerp kwaliteit. Straks, als ook Rutte I faalt in het reduceren van het ambtenarenapparaat, blijven we zitten met én een tekort aan mensen die het werk moeten doen wat de politici willen laten doen, én een cultuur die nog steeds niet is afgestemd op daadwerkelijke dienstverlening.


Reacties

Er is nog niet gereageerd op dit artikel.
Login om te reageren op dit artikel. Klik hier
  Cialis Online No PrescriptionCialis India DiscountLow Cost ViagraVery Cheap ViagraCheap Viagra Uk