54208 x gelezenReageer
Taxonomy Boot Camp Londen 2016
Taxonomy Boot Camp Londen 2016
27 oktober 2016

Op 18 en 19 oktober vond in Londen de eerste Europese Taxonomy Boot Camp plaats. Joyce van Aalten spotte er twee trends.

Door: Joyce van Aalten, taxonomieconsultant bij Invenier 
 
In navolging van eerdere succesvolle edities in de Verenigde Staten heeft in Europa – eindelijk – de eerste Taxonomy Boot Camp plaatsgevonden. Londen was half oktober de place to be voor taxonomists, contentmanagers, information architects en iedereen die meer wil weten over taxonomieën, thesauri, ontologieën en linked data. Als taxonomieconsultant wilde ik hier uiteraard bij zijn. Al was het maar om erachter te komen of er meer mensen zijn die dezelfde eigenschap hebben als ik: overal taxonomieën, structuren en mindmaps in zien. 
 
Het antwoord: ja, die mensen zijn er! Zo vertelde een dame mij dat ze onlangs een hondje met een gebroken poot zag en zich vervolgens had afgevraagd waar het arme beestje in de Linneaus-taxonomie zou passen.
 
Taxonomieën are here to stay
Ik zie de lezer denken: we hebben nu toch zoekmachines om alles vindbaar te maken. Hebben taxonomieën nog wel bestaansrecht? Deze eerste Taxonomy Boot Camp in Londen, plus het feit dat er zo’n 200 mensen op afkwamen geeft volgens mij al aan dat taxonomieën here to stay zijn. Keynote spreker Mike Atherton (Facebook) verwoordde het zo: “Taxonomy is the design behind the design of our everyday things”.
 
Mooie mix
De tweedaagse boot camp bracht een mooie mix van fancy, ietwat gelikte, Amerikaanse presentaties met plaatjes (zoals Jeff Fried die SpongeBob plaatste op een slide over semantic search en ons zo wilde waarschuwen voor het SpongeBob-effect: “Everything is Awesome”) en dito quotes (“Clarity of meaning is everything” – Matt Hollidge). De presentaties werden afgewisseld met verdiepende sessies, zoals die van taxonomiegoeroe Heather Hedden die elf (!) verschillende typen synoniemen wist te onderscheiden.
 
Praktijkcases en demo’s
Behalve presentaties waren er praktijkcases, zoals van nature.com, Department for education, PwC en Kenwood, en demo’s van de mogelijkheden om taxonomieën toe te passen in systemen en in search. Natuurlijk lieten sponsors Poolparty en Synaptica hun systemen zien, maar daarnaast kwamen ook die van leveranciers als Multites, SharePoint en DataHarmony aan bod. Verder was er aandacht voor onderwerpen als strategy en governance, linked data en autotagging.
 
Inzet van experts
Twee thema’s kwamen in de verschillende presentaties steeds terug. De eerste had betrekking op de fase waarin de domeinexpert wordt ingezet. Taxonomists hebben immers domeinexperts nodig bij de ontwikkeling van hun taxonomie. Alleen is de vraag: op welk moment? Is dat aan het begin van een taxonomie-ontwikkeltraject – of aan het eind? 
 
Hoewel de meningen en ervaringen uiteenliepen, koos de meerderheid ervoor experts pas aan het eind van een ontwikkeltraject in te zetten. “Leverage the expert’s knowledge, but use your taxonomic filter,” aldus Robert Kasenchak.
 
Taggingtools
Een ander terugkerend thema was de taggingtool, die naast de taxonomiemanagementtool en het CMS/DMS gebruikt wordt. Want een taxonomie bouwen en onderhouden is één ding, maar uiteindelijk moeten de taxonomietermen – handmatig of automatisch – aan content toegekend worden. Degenen die dit doen, de indexeerders, moet het zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Aan bod kwamen taggingtools als Termset, Flax en het Nederlandse FontoXML.
 
Al met al was deze Londense Taxonomy Boot Camp voor herhaling vatbaar. De volgende editie vindt plaats op 17 en 18 oktober 2017; ik heb de data alvast in mijn agenda genoteerd.
 

Reageren

*verplichte velden
 
 • Jude

  Mar 25, 2017, 01:57

  Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with extra information? It is extremely helpful for me.

 • http://electricsuppliercompany.fourfour.com

  Mar 27, 2017, 12:43

  Your work here on this blog has been top notch from day 1. You've been continously providing amazing articles for us all to read and I just hope that you keep it going on in the future as well. Cheers!

 • 0800 company

  Mar 29, 2017, 15:57

  I am come here first time, i find the perfect article. Thanks for sharing interesting and informative post.

 • Online Finance Homework Help

  Mar 30, 2017, 09:19

  This is really great work. Thank you for sharing such a useful information <a href="https://financeprojectshelp.com/">Online Finance Homework Help</a> here in the blog.

 • Accounting Online Homework Help

  Mar 30, 2017, 11:45

  Science Channel’s are giving a complete knowledge to its viewers about every thing students write done dissertation on this subjects and show its importance.

 • Dissertation Writers Service United Kingdom

  Mar 30, 2017, 12:49

  Good event, I think because to have a necessary books is very important for every profession, especially, for writers who make your life easier everywhere.

 • asp.net assignment help online

  Mar 30, 2017, 13:26

  Hi buddy, your blog' s design is simple and clean and i like it. Your blog posts about Online writing Help are superb. Please keep them coming. Greets!

 • ColdFusion Assignment Help

  Mar 30, 2017, 14:15

  It is a well-maintained site where people can learn about various topics. I am looking forward to read more blogs from here. Students finding it tough to write an assignment can try our online assignment help and can get their coursework written by assignment experts.

 • shareit for mac

  Mar 31, 2017, 13:54

  Shareit is a free and powerful application that gives you the possibility of transferring different files between two devices at super fast speeds.

 • Finance Assignment Writing Help

  Apr 1, 2017, 07:27

  This post has helped me for an article which I am writing. Thank you for giving me another point of view on this topic. Now I <a href="http://www.finance-assignments.com">Finance Assignment Writing Help</a> can easily complete my article.

 • Case Study Analysis

  Apr 1, 2017, 08:56

  I am certain this post has offered me some assistance with saving numerous hours of perusing other related presents just on find what I was searching for. Much obliged!

 • Help With Civil Engineering Assignments

  Apr 1, 2017, 09:26

  I am certain this post has offered me some assistance with saving numerous hours of perusing other related presents just on find what I was searching for. Much obliged!

 • bestheadunit.com

  Apr 1, 2017, 09:37

  Thanks for Nice and Informative Post. This article is really contains lot more information about This Topic. 

 • Help with Mechanical Homework

  Apr 1, 2017, 12:24

  Good way of telling, good post to take facts regarding my presentation subject matter, which i am going to deliver in my college.

 • academic research paper

  Apr 1, 2017, 13:30

  Good way of telling, good post to take facts regarding my presentation subject matter, which i am going to deliver in my college.

 • ea sports cricket

  Apr 2, 2017, 14:17

  I was very impressed by this post, this site has always been pleasant news Thank you very much for such an interesting post, and I meet them more often then I visited this site.

 • Isaac

  Apr 2, 2017, 17:11

  It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks.

 • criminal defense lawyer

  Apr 3, 2017, 18:56

  The article you have shared here very awesome. I really like and appreciated your work. I read deeply your article, the points you have mentioned in this article are useful

 • buy dissertation papers online

  Apr 4, 2017, 10:48

  I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.

 • showbox apk

  Apr 4, 2017, 11:06

  Ya,  lots of user getting this problem so we can do only one thing , get showbox apk from its official site may be his is the correct solution for those problem. So guys try it and let us know if you get your solution   showboxappdownload.co/

 • wwe game download free

  Apr 4, 2017, 14:16

  bookmarking and checking back frequently!it people processing it really is another person's renowned company, you will never in the world of the 55 and other lavishness brands supra to uncover which..

 • Gabriel

  Apr 10, 2017, 09:45

  I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.

 • {ผ้าม่าน ilovepamaan.com|ผ้าม่านราคาถูก|ผ้าม่า

  Apr 11, 2017, 19:39

  Excellent subject and extremely useful details. Thank you for the awesome share. You've given me a lot to of wonderful insights!

 • Weight Loss Gummies

  Apr 11, 2017, 20:00

  Thanks a lot for one’s intriguing write-up. It’s actually exceptional. Searching ahead for this sort of revisions.

 • SEO Package Reviews

  Apr 12, 2017, 10:18

  I really loved your ideas and thoughts on this one.As I have attended and presented at Taxonomy Boot Camp in the U.S. several times, I was keen to see what the first TBC in London would offer.

 • a ball pool

  Apr 12, 2017, 13:00

  Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I'll be sure to check back again real soon.

 • calculate Apple Music royalties

  Apr 13, 2017, 22:48

  This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck.

 • Securities Fraud Attorneys

  Apr 15, 2017, 11:26

  Hi buddy, your blog' s design is simple and clean and i like it. Your blog posts about Online Dissertation Help are superb. Please keep them coming. Greets!!

 • download video bokep

  Apr 15, 2017, 16:44

  I truly respect that you constrained this article and shared some superior to anything determined information on this specific point.

 • cheap cable

  Apr 19, 2017, 14:03

  From this post, I came to know about the taxonomy boot camp London. I have got a limited amount of information from your blog post. I wish to know more on that. Hope that you have uploaded more details soon here.

 • idm crack for free download

  Apr 19, 2017, 18:21

  great job!!nice post

 • Audit Project Help

  Apr 20, 2017, 07:54

  Hi buddy, your blog' s design is simple and clean and i like it. Your blog posts about Online writing Help are superb. Please keep them coming. Greets!

 • programming help online

  Apr 20, 2017, 08:37

  Science Channel’s are giving a complete knowledge to its viewers about every thing students write done dissertation on this subjects and show its importance.

 • R Programming Homework Assistance

  Apr 20, 2017, 08:49

  I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here

 • Do My Solidworks Homework

  Apr 20, 2017, 09:13

  This is really great work. Thank you for sharing such a useful information here in the blog.

 • SPSS Help Online

  Apr 20, 2017, 09:31

  I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here

 • Stats Online Homework Help

  Apr 20, 2017, 09:48

  I loved the way you discuss the topic great work thanks for the share Your informative post.

 • Do My Marketing Research Assignment

  Apr 20, 2017, 11:27

  Things are very open and intensely clear explanation of issues. was truly information. Your website is very beneficial.

 • Operations Management Project

  Apr 20, 2017, 11:41

  Those who come to read your article will find lots of helpful and informative tips

 • Visual Basic Project Help

  Apr 20, 2017, 11:58

  Things are very open and intensely clear explanation of issues. was truly information. Your website is very beneficial.

 • Online Exam Help

  Apr 20, 2017, 12:31

  This was a great and interesting article to read. I have really enjoyed all of this very cool information

 • Rumors BMW M9

  Apr 20, 2017, 17:08

  Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with extra information? It is extremely helpful for me.

 • Alex

  Apr 22, 2017, 14:57

  What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much.

 • Pool Service

  Apr 22, 2017, 20:59

  I found this article to be very helpful. This subject has always intrigued me and I'm glad I found this post.

 • Garage Door Repair

  Apr 22, 2017, 21:01

  I was writing an article about this subject and this really helped me out. Thanks for the great writing as always!

 • he has a good point

  Apr 24, 2017, 12:17

  Thanks for this article very helpful. thanks.

 • philipiak opinie

  Apr 24, 2017, 20:14

  I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit.

 • mersky01

  Apr 26, 2017, 04:33

  This is a great blog content to consider. when it comes to writing reviews, it will be ideal to use <a href="http://topwritingreviews.com/services/writemyessayonline">Write my essay online review</a> because they also have great tips on learning how to be a good writer.

 
IP #2 2017: cybersecurity

Ronald Prins, directeur van cyberbeveiligingsbedrijf Fox-IT, doet in IP #2 een aantal pittige uitspraken. ‘Ik hoop eigenlijk op een grote cyberramp. Dan weet ik zeker dat de ogen van de overheid geopend worden.’ Hij benadrukt dat we af moeten van het ongegronde standpunt dat alle cruciale instanties/bedrijven in Nederland zelf voor hun beveiliging moeten zorgdragen.