10924 x gelezenReageer
Impressie MIC-bijeenkomst over de toekomst van het informatievakgebied
Impressie MIC-bijeenkomst over de toekomst van het informatievakgebied
11 februari 2015
Op 29 januari jl. bogen zich 45 informatieprofessionals in 'de Broedplaats' van activiteitencentrum FLOOR op de Hogeschool van Amsterdam over 'de toekomst van het informatievakgebied'. Een korte impressie.
 
Door: Margriet van Eck Poppe, MIC (HvA)
 
Deze bijeenkomst, onder de vlag van de deeltijdopleiding voor Media Informatie en Communicatie (MIC) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), startte met enkele prangende vragen van moderator Margriet van Eck Poppe: 'In een wereld waarin alles draait om informatie zou je denken dat de toekomst van informatieprofessionals goudomrand is. Toch is de werkelijkheid anders. Opleidingen verdwijnen, bibliotheken liggen onder vuur en informatieprofessionals raken hun banen kwijt. Hoe kan dit gebeuren? Over een half jaar is er in heel Nederland geen enkele duidelijk herkenbare opleiding voor het informatievakgebied meer over. Wat te doen?'
 
Deze vragen en een groot aantal daarvan afgeleide stellingen stonden centraal tijdens de rondetafelconferentie.
 
Aan vijf tafels zaten bijeen:
- werkgevers die hun visie gaven op de arbeidsmarkt voor informatie- en mediaprofessionals
- opleiders en certificeerders die zich uitspraken over 'de vakkennis van de informatieprofessional'
-informatiespecialisten vanuit alle verschillende disciplines binnen het vakgebied
- studenten en werkzoekenden die op zoek zijn naar een stageplaats, traineeship of werkplek in het informatievakgebied
- eindgebruikers ('klanten'") die de diensten & producten van informatieprofessionals gebruiken.
 
De stemming was zeer positief en de actiebereidheid groot. Aan het eind van de middag, onder leiding van Frank Huysmans, hoogleraar bibiotheekwetenschappen aan de UvA, zijn plenair een aantal actiepunten voor 2015 benoemd om het vakgebied in een opwaartse spiraal te brengen. 
 
Zo is er besloten (met spoed) een webportal te ontwikkelen met een duidelijke profilering van het vakgebied en portetten van beroepsbeoefenaren, hun kennisgebieden en hun competenties. Ook is besloten tot aanhaken bij Europese initiatieven zoals het EU competence Framework. Daarop kan ook de certificering aansluiten waarop initiatiefgroep KEI al jaren aandringt. 
 
Informatieprofessionals zelf moeten zich in hun carrière en bij de opleiding die ze kiezen meer gaan richten op regievoering over informatiestromen dan op uitvoerende taken. Meer op tactisch niveau dan op operationeel niveau in een organisatie terecht willen komen. En last but not least: op het gebied van communicatie moet er nog een flinke slag gewonnen worden. Je laat je stem toch horen als je de oplossingen hebt voor het informatie-infarct dat onze maatschappij bedreigt!
 
Meer weten? Meedoen? Mail M.van.Eck.Poppe@hva.nl 
 

Reageren

*verplichte velden
 
 • Frank Hendriks

  Feb 22, 2015, 15:41

  Beste "De informatiespecialist",

  Hoewel het uiteraard uw goed recht is om met een anonieme nickname te reageren, maakt het de discussie wat minder transparant. Want wie bent u en wat is uw ervaring?

  Dat de bijeenkomst weinig opgeleverd zou hebben, is een perceptie: uiteraard kan een conferentie als deze niet in één klap alles anders maken. Wel zijn er aanzetten gedaan om tot de noodzakelijke verandering te komen. Of een informatiespecialist iets er wel of niet erbij kan doen, ligt vooral aan de persoon zelf: waar een wil is... Niets staat iemand in de weg om bijv. een bijscholingscursus te volgen om bepaalde lacunes op te vullen of vakbekwaamheid te updaten. Vervolgens is het een kwestie van kiezen: wat doe je wel, wat niet (meer). Dus: actief meehelpen bepaalde operationele bezigheden uit te faseren (digitaliseren?) en ondertussen nieuwe vormen van meer tactische / strategische ondersteuning / dienstverlening (en daarmee hogere toegevoegde waarde) oppakken. Niet wachten tot "de opleidingen", "de werkgever" of wie dan ook iets zegt of gaat doen: kom zelf in actie! Oftewel: zie de laatste alinea van het artikel. Tijdens de middag is overigens ook gemeld dat TACIS binnenkort weer actiever gaat worden. Tenslotte: als u nog best practices o.i.d. uit uw werkzame praktijk kent, horen we ze graag. Van daadkrachtige, innovatieve persoonlijkheden willen we allemaal graag wat leren!

 • Kenvin66886

  Mar 24, 2017, 03:45

  <a href="http://www.palladiumboots.org">Palladium Shoes</a> <a href="http://www.palladiumboots.org/palladium-baggy-boots-c-46">Palladium Baggy Boots</a> <a href="http://www.palladiumboots.org/palladium-pampa-boots-c-49">Palladium Pampa Boots</a>

 • Albert

  Mar 25, 2017, 01:49

  Mmm.. good to be here in your article or post, whatever, I think I should also work hard for my own website like I see some good and updated working in your site.

 • Leo

  Mar 25, 2017, 01:56

  This article is simple to see without departing out any specifics and enjoy. Excellent work! You finished particular factors that were trusted there try this web-site . I discovered almost all individuals may accept your site and did a research about them.

 • Reage

  Mar 25, 2017, 05:07
 • SPSS Homework Help

  Mar 25, 2017, 08:33

  Such a nice post, keep up the fantastic work

 
IP #2 2017: cybersecurity

Ronald Prins, directeur van cyberbeveiligingsbedrijf Fox-IT, doet in IP #2 een aantal pittige uitspraken. ‘Ik hoop eigenlijk op een grote cyberramp. Dan weet ik zeker dat de ogen van de overheid geopend worden.’ Hij benadrukt dat we af moeten van het ongegronde standpunt dat alle cruciale instanties/bedrijven in Nederland zelf voor hun beveiliging moeten zorgdragen.