Blog: Wetenschappelijke neutronenkorrels

In een blog schrijft Rob Feenstra over onbetrouwbare wetenschappelijke tijdschriften.

Themamiddag OKBN zoomt in op research tools in kunstbibliotheken en kunstopleidingen

Op 13 februari jl. hield het Overleg Kunst (Historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) een themamiddag over research tools in kunstbibliotheken en kunstopleidingen. In de Willem de Kooning Academie (Rotterdam) belichtten verschillende professionals het bestaan en gebruik van research tools binnen kunst(historische) bibliotheken vanuit verschillende perspectieven: vanuit de intermediair, de informatieprofessional en vanuit de gebruiker, de onderzoeker.

Bezoek aan International Conference of Art Libraries

Michiel Nijhoff bezocht van 27 t/m 29 oktober de 7th International Conference of Art Libraries in Florence. Een impressie.

Ga eens vreemd (vagin en peni, deel 2)

Google is als een vaste partner: je bent eraan gewend, er treedt geleidelijk aan een zekere sleur op en je kent na verloop van tijd alle gebreken van de ander, maar toch blijf je 'm trouw, al was het maar uit gewoonte. Daarom kan ik iedereen adviseren om af en toe eens vreemd te gaan. Met een zoekmachine uiteraard.

Blog: Vagin en peni

Rob Feenstra bezocht de Internet Librarian International Conference 2016. "De onverholen weerzin die ik bij een aantal sprekers opmerkte over dit soort fouten/interpretaties/bedilzucht bij Google is eigenlijk best begrijpelijk.

Taxonomy Boot Camp Londen 2016

Op 18 en 19 oktober vond in Londen de eerste Europese Taxonomy Boot Camp plaats. Joyce van Aalten spotte er twee trends.

Getest: Jouwzoekmachine.nl

Onlangs is Jouwzoekmachine.nl, de nieuwe kinderzoekmachine van WizeNoze, gelanceerd. Lourense Das nam de proef op de som.

Hans Warren op zwart in de Krantenbank Zeeland

Wat hebben we hier? Het is een screenshot van een artikel in de Krantenbank Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek, dat in maart 2000 werd geschreven door Hans Warren, voor de PZC. Dat artikel is 'op zwart gezet' omdat de toenmalige partner van Warren, Mario Molegraaf, geld wil zien voor artikelen die Warren in het verleden schreef voor de krant.

 
IP #5: #LibrariesResist!

Sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten is Donald Trump dominant aanwezig in de internationale media. Nu prijkt hij ook op de cover van IP. Hij is de eerste politieke leider die die twijfelachtige eer krijgt, en dat is natuurlijk niet voor niets. In het artikel ‘Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists’ brengt Marjo Bakker in kaart welke gevaren Amerikaanse bibliothecarissen en archivarissen zagen opdoemen en welke acties zij tot dusver ondernamen in een poging het tij te keren.