908 x gelezen
Dienst Informatie en Archief van de Tweede Kamer zoekt een Teamleider/archivaris
Dienst Informatie en Archief van de Tweede Kamer zoekt een Teamleider/archivaris
6 oktober 2017

Teamleider/archivaris

Werken in het hart van de democratie. Tweede Kamerleden ondersteunen bij alle facetten van hun taak als volksvertegenwoordiger. Dat is waar de circa 600 ambtenaren in dienst van de Tweede Kamer zich dagelijks voor inzetten. Politiek neutraal, deskundig en innovatief.

De Dienst Informatie en Archief (DIA) is per 1 september 2017 opgericht naar aanleiding van de aanbevelingen van de Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie Tweede Kamer (KVKO). De werkzaamheden worden verricht binnen de Directie Bedrijfsvoering en Informatisering (DBI).

De DIA (33 fte) levert een essentiële bijdrage aan de kwaliteit en de transparantie van het parlementaire proces, door degenen die werkzaam zijn binnen de Tweede Kamer tijdig en adequaat van informatie te voorzien en door de producten die uit het parlementaire proces voortkomen volledig, duurzaam en in samenhang – ook voor de buitenwereld – te ontsluiten en de wettelijke archieftaak te vervullen.

De DIA beschikt over de kennis, de systemen en de technologie om producten en diensten te kunnen leveren en om zijn klanten te kunnen ondersteunen door zo goed mogelijk in hun specifieke behoeften te voorzien en duurzame toegankelijkheid van parlementaire informatie te kunnen garanderen.

De teamleider/archivaris is lid van de DIA-staf en geeft leiding aan het recent opgerichte team van archief- en collectiemedewerkers van 9 fte. Hij/zij adviseert het hoofd DIA over het archiefbeleid, de goede, geordende en toegankelijke staat van de archieven, inrichting van de archieven, het archiefbeheer en de digitalisering van de archieven. De teamleider/archivaris is verantwoordelijk voor het materieel, functioneel en intellectueel beheer van de archieven en voor het formuleren van en het adviseren over het integrale archiefbeleid van de Tweede Kamer (Regeling Archiefzorg en Archiefbeheer Tweede Kamer).

De belangrijkste taken zijn:

 • De aansturing en ontwikkeling van het team archief en collecties, het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken, het zorgdragen voor borging van kennis en kwaliteit, ontwikkelingsactiviteiten, het bewaken van dwarsverbanden en bevorderen van de interne communicatie, samenwerking en synergie;
 • Het adviseren over visie- en beleidsvorming en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van archiefbeleid, archiefbeheer, inrichting van de archieven en digitale archivering;
 • Het uitwerken en uitvoeren van (beleids-)voorstellen op het gebied van (digitale) archivering en de bewaking van de afstemming met de technische aspecten van (digitale) archivering in samenspraak met de Teamleider informatiebeheer;
 • Het volgen van de (vakinhoudelijke) in- en externe ontwikkelingen op gebied van duurzame toegankelijkheid van digitale archiefinformatie en adviseren van het diensthoofd over de gevolgen ervan voor de informatiestromen en werkprocessen op het gebied van archiefbeheer;
 • Het vertalen van de (vakinhoudelijke) in –en externe ontwikkelingen op het gebied van archivering naar bruikbare hulpmiddelen ter ondersteuning van het primaire proces;
 • Participatie in de besluitvorming aangaande het management, het beleid en de visie van de DIA en bijdragen aan het opstellen van het jaarplan van de DIA;
 • Het onderhouden van functionele in- en externe contacten die samenhangen met de eigen lijn-, taak- en beleidsverantwoordelijkheid.


De teamleider/archivaris maakt deel uit van de DIA-staf, die bestaat uit het hoofd DIA, de teamleider contentspecialisten, de teamleider informatiebeheer en de archivaris. De DIA-staf vormt de dagelijkse leiding van de dienst.

Functie-eisen:

 • leidinggevende ervaring en ervaring met teamontwikkeling;
 • brede of specialistische kennis van (digitaal) archiefbeheer, documentaire informatievoorziening en geautomatiseerde archiefinformatiesystemen;
 • kennis van relevante delen van de Archiefwet en overige relevante wet- en regelgeving;
 • kennis van en inzicht in bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • communicatieve en adviesvaardigheden


Competenties:

De teamleider/archivaris is deskundig op het gebied van archiefbeheer, documentaire informatievoorziening en geautomatiseerde archiefinformatiesystemen. Maar minstens zo belangrijk is dat hij een ervaren en besluitvaardige leidinggevende is, een inspirerende en motiverende teamplayer die in staat is met het team een stevige moderniseringsslag te maken. 

Vereiste competenties:

 • omgevingssensitiviteit
 • richting geven
 • netwerken
 • inspireren
 • motiveren
 • organisatiesensitiviteit
 • oordeelsvorming
 • samenwerken

Salarisschaal 11 BBRA 1984 (bruto € 2996,94 – € 4605,10)  bij een aanstelling van 36 uur

Dienstverband voor bepaalde tijd met uitzicht op vaste aanstelling.
Aanstelling voor 36 uur per week.

Belangstellenden kunnen de functiebeschrijving, het competentieprofiel en het Organisatie- en Formatierapport DAO opvragen bij de helpdesk van de stafdienst P&O. salarisbureau@tweedekamer.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contactpersoon Karin Zaal, hoofd Dienst Informatie en Archief (06-18305735)

Kandidaten kunnen alleen via deze link solliciteren.
 

 
IP #7: Amazon als dataslurper

In dit nummer aandacht voor Amazon als datatovenaar, het digitaal ontsluiten van collecties muziekarchieven, het coördinatiepunt voor research data management en tips om diefstal uit bibliotheekcollecties te voorkomen. Extra bij dit nummer: de jaarlijkse KNVI jaarcongresspecial waarin de redactie samen met sprekers vooruitkijkt op het congres (op 9 november).