Abonneren

Als je nog geen abonnee bent van IP, is het nu de hoogste tijd om een abonnement te nemen. Je ontvangt dan 9 keer InformatieProfessional (niet in de maanden januari, juli en augustus) en krijgt korting op IP-events zoals de jaarlijkse VOGIN-IP-lezing. 

Je neemt een abonnement rechtstreeks bij Uitgeverij IP à € 124,95 per jaar (incl 6% btw). Abonnees in België betalen € 130,00 (incl 6% btw); abonnees in andere EU-landen betalen 159,95 euro per jaar (incl 6% btw). Een abonnement buiten de EU bedraagt 189,95 euro per jaar (incl 6% btw). Prijswijzigingen voorbehouden.

Opgave en vragen over abonnementen NL: Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest. Tel. 0900-ABOLAND of 0900-226 52 63, € 0,10 per minuut; fax +31(0)251-31 04 05. www.bladenbox.nl voor abonneren of www.aboland.nl voor adreswijzigingen en opzeggingen. Abonnementenland is ook bereikbaar via Twitter. Stuur uw tweet naar: @Aboland_klanten.

Opgave en vragen over abonnementen BE: Abonnementenland, Ambachtenlaan 21 Unit 2A, 3001 Heverlee.Tel. +32 (0)28 08 55 23, Fax +32 (0)28 08 70 05. 

Opgave, vragen en wijzigingen met betrekking tot abonnementen binnen en buiten EU: Stuur een e-mailbericht naar administratie@informatieprofessional.nl met vermelding van naam, adres. En indien van toepassing: factuuradres en ordernummer.

Leden van de KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals) ontvangen automatisch IP. Ben je nog geen lid, meld je dan hier aan.

Beëindigen abonnement: Opzeggingen dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.

Vragen en wijzigingen van een IP-abonnement vanuit een KNVI-lidmaatschap: info@knvi.net.

Studentenabonnement

Je studeert (fulltime) en komt in aanmerking voor een studentenabonnement à 65 euro (incl 6% btw). In dit geval stuur je een e-mailbericht naar administratie@informatieprofessional.nl met vermelding van naam, adres, opleiding en studentennummer.

Kennismakingsexemplaar

Je wilt graag een kennismakingsexemplaar à 15 euro (incl 6% btw). In dit geval stuur je een e-mailbericht naar administratie@informatieprofessional.nl met vermelding van naam en adres ovv "Kennismakingsexemplaar IP".

Losse nummers bestellen

Lose nummers kunnen besteld worden via de AboStore.

Beëindigen abonnement

Abonnementen worden na de lopende abonnementsperiode met een jaar verlengd en kunnen niet tussentijds beëindigd worden; er wordt van uitgegaan dat de abonnee het blad ontvangt uit hoofde van zijn of haar beroep. Opzeggingen van abonnementen via Uitgeverij IP dienen uiterlijk twaalf weken vóór afloop van de abonnementsperiode bij Abonnementenland in bezit te zijn.

Opzegging van een IP-abonnement vanuit het KNVI-lidmaatschap: mail naar info@knvi.net

Prijswijzigingen voorbehouden.

Adresgegevens

Uitgeverij IP

Charlotte van Pallandtlaan 18

2272 TR Voorburg

tel: 06-44 09 19 85

administratie@informatieprofessional.nl 

 
IP #5: #LibrariesResist!

Sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten is Donald Trump dominant aanwezig in de internationale media. Nu prijkt hij ook op de cover van IP. Hij is de eerste politieke leider die die twijfelachtige eer krijgt, en dat is natuurlijk niet voor niets. In het artikel ‘Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists’ brengt Marjo Bakker in kaart welke gevaren Amerikaanse bibliothecarissen en archivarissen zagen opdoemen en welke acties zij tot dusver ondernamen in een poging het tij te keren.